ކ. މާލެ
|
14 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 08:04
ޕެރޫ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު މާކީނިއޯސް އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ޕެރޫ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު މާކީނިއޯސް އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަން
ޕެރޫ ކައިރިން ފަހު ވަގުތު ބްރެޒިލް މޮޅުކޮށްދިނީ މާކީނިއޯސް
 
މޮޅާއެކު ބްރެޒިލް ވަނީ ކޮންމެބޯލް ސަރަހައްދުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފައި

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަންގައި ޕެރޫއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ފަހު ވަގުތު ބްރެޒިލް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޕެރޫއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތްއިރު ބްރެޒިލް އޮތީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ވެސް މޮޅުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ޕެރޫ ވަނީ އެ ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން އެއްވަރުވެފަ އެވެ. ޕެރޫއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ބްރެޒިލުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްފަ އެވެ. ޕެރޫގެ ގޯލަށް އަމާޒުކޮށް ބްރެޒިލުން ވަނީ ނުރައްކާތެރި ތިން ހަމަލާއެއް ވެސް ފޮނުވާލައިފަ އެވެ. މެޗު އެއްވަރުވާން ދަނިކޮށް، ބްރެޒިލް މޮޅުވީ 90 ވަނަ މިނެޓުގައި މާކީނިއޯސް ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. އެއީ ޕެރޫގެ ގޯލް އޭރިޔާ ބޭރުން ނޭމާ ޖޫނިއާ ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅައެއް ބޮލުން ގޯލަށް ވައްދާލައިގެން އޭނާ ކާމިޔާބު ކުރި ލަނޑެކެވެ.

Advertisement

މޮޅާއެކު ބްރެޒިލް ވަނީ ކޮންމެބޯލް ސަރަހައްދުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ. އެއީ ކުޅުނު ދެ މެޗުން ވެސް މޮޅުވެ، ހަ ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އޮތް އާޖެންޓީނާ އަށް ވެސް ލިބެނީ ހަ ޕޮއިންޓެވެ. އާޖެންޓީނާ އަކީ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރި ޤައުމެވެ. ބްރެޒިލް އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ފައިދާ ލަނޑުން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. ތިން ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކު ކޮލަމްބިއާ އޮތްއިރު، ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތް އުރުގުއޭ އަށް ލިބެނީ ތިން ޕޮއިންޓެވެ.

ކޮންމެބޯލް ސަރަހައްދުން ވޯލްޑް ކަޕްގެ ޖާގަ ލިބޭނީ ހަ ޓީމަކަށެވެ. ހަތް ވަނަ ޓީމަށް ޕްލޭ އޮފް މެޗެއް ކުޅެން ޖެހޭއިރު، ތިން ޓީމެއް ކަޓާނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް