ކ. މާލެ
|
13 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 22:26
ބައްޝާރުލް އަސަދު
ބައްޝާރުލް އަސަދު
ގޫގުލް
ސޫރިއާގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ
ސޫރިޔާ އަނެއްކާވެސް އުތުރި އެރުމަކަށް، ބައްޝާރު ބޭނުމެއް ނޫން!
 
ސޫރިޔާގެ މައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާތައް ވަރުގަދަ ކުރަން ފެށީ މީގެ 3 ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން

އައު ސާސްކަފަކަށް ފެށި 10 އަހަރު ފާއިތުވެގެން ގޮސް އަނެއް 10 އަހަރަށް ފެށުމާއެކުގައިހެން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ ސިޔާސީ މަޝްރަޙު ހަލަބޮލިވާން ފެށިއެވެ. ޑިމޮކްރަސީގެ ނަމުގައި އުފުލަމުން ދިޔަ އަޑުތައް ގަދަވެ، އެއްވުންތައް މުޒާހަރާތަކަށް ބަދަލުވެ، ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލުންތައް ހިންގަން ފެށިއެވެ. އެ އޮއެވަރުގެ ތެރެއިން އުފެދިގެން އައި 'ޢަރަބި ބަހާރު'ގެ ތެރެއިން، މެދުއިރުމަތީގެ ގިނަ ޤައުމުތަކެއްގެ ވެރިކަން ބަދަލުވެގެން ދިޔައެވެ. އުތުރިއެރުންތަކާއި މުޒާހަރާތައް ހޫނު ވަމުން ގޮސް ހަނގުރާމައަކަށް ބަދަލުވި ސޫރިޔާ ފިޔަވައެވެ. ސޫރިޔާގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުގައި މިއަދުވެސް ހުންނެވީ، އޭރުގެވެސް ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދުއެވެ. 

ބާރާއި ނުފޫޒު އޭގެ އެންމެ އިންތިހާއަށް ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އަސަދުއާއި ދެކޮޅަށް ސޫރިޔާގައި އަނެއްކާވެސް މި ވަނީ މުޒާހަރާތައް ވަރުގަދަ ކުރަން ފަށާފައެވެ. ދެކުނުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށް ވާ ސުވައިދާގައި ސެޕްޓެމްބަރު 8 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބޮޑު މުޒާހަރާއިންވެސް އެކަން ދޭހަކޮށްދެއެވެ. ސޫރިޔާގެ މައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާތައް ވަރުގަދަ ކުރަން ފެށީ މީގެ 3 ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިންނެވެ. އެއީ ސުވައިދާގައި ކުރިއަށްދާ މުޒާހަރަތަކާ ގުޅުމަށް، ކައިރި ހިސާބުތަކުންވެސް އާންމުން ދަތުރު ކުރުމާ އެކުގައެވެ. 

އަސަދުއާއި ދެކޮޅަށް ސުވައިދާގައި މުޒާހަރާ ކުރަން ފެށީ އޯގަސްޓް މަހުގެ މެދަކާ ހިސާބުގައެވެ. އެއީ ތެލަށް ދެމުން ދިޔަ ސަބްސިޑީތައް ކަނޑާލި ހިސާބުން، އެކަމާ ދެކޮޅަށް ފެށި މުޒާހަރާތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ތެލަށް ދެމުން ދިޔަ ސަބްސިޑީ އުވާލުމަކީ އިނދަޖެހިފައި އޮތް ސޫރިޔާގެ އިޤްތިޞާދީ ތަކުލީފުތަކުގެ ތެރެއިން އާންމުންނަށް އެންމެ ފަހުން އުފުލަން ޖެހުނު ބުރައެވެ. 

ސުވައިދާ ޕްރޮވިންސްގެ ވެރިކަން ކުރާ ސުވައިދާ ސިޓީއަކީ ސޫރިޔާގައި އެންމެ ގަދައަށް ކުރިމަތިލުންތައް ހިންގަމުން ދިޔައިރުވެސް އަސަދުގެ ސަރުކާރުގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައި އޮތް ސިޓީއެކެވެ. އެހެން ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހިންގި ފަދަ ކުރިމަތިލުންތަކާއި ހަމަނުޖެހުންތަކުން ފުދޭ ވަރަކަށް ސަލާމަތްވެފައި އޮތް ސިޓީއެއްވެސްމެއެވެ. 

Advertisement

ސޫރިޔާގެ ސަރުކާރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި، ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ފާޅުގައި ފާޑުކިޔާ މަންޒަރަކީ ސޫރިޔާގައި މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ މަންޒަރެކެވެ. ނަމަވެސް އިޤްތިޞާދީ ހާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް ދާ ދިއުމާއެކު، އާންމުންގެ މެދުގައި އަސަދާއި މެދު އޮތް ރުޅިވެރިކަން އިންތިހާއަށް ގަދަ ވަނީއެވެ. 

ސެޕްޓެމްބަރ 8 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާގައި، އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ވަނީ ކަރާމާ މައިދާނަށް ޖަމާވެ، ޝުޢޫރު ފާޅު ކޮށްފައެވެ. އަސަދު ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެ އަޑު އުފުލާފައެވެ. 

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މީގެ ކުރިން ވަނީ، ބައްޝާރުލް އަސަދުގެ ބައްޕާފުޅު އަދި ސޫރިޔާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޙާފިޒު އަލް-އަސަދުގެ ތަސްވީރެއްވެސް ވީދާ، ކުދިކޮށްލާފައެވެ. އެ ތަސްވީރަކީ ސޫރިޔާގެ ސަރުކާރު އިމާރާތެއްގައި ހުރި ތަސްވީރެކެވެ. އެ ތަސްވީރުގައިވާ ޙާފިޒު އަލް-އަސަދުގެ ގައިކޮޅުގައި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ތަޅާ ހެދި ކަމަށްވެއެވެ. 

ސޫރިޔާގެ ސަރުކާރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުން ދާ އެހެން ސަރަޙައްދުތަކުގައި މުޒާހަރާތައް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް އެޅިފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ސަރުކާރުން ތަންފީޒު ކުރަމުން ދާ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެވެ. ނަމަވެސް، ސަރުކާރަށް ސިއްރުގައި، ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މުޒާހަރާތަކާއި އަޑު އުފުލުންތައް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް