ކ. މާލެ
|
13 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 18:04
ހެލްތް މިނިސްޓްރީ
ހެލްތް މިނިސްޓްރީ
ގޫގުލް
ބޭހަކަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރުން
ޑެފިޓެލިއޯގެ ފޯލްސިފައިންޑް ބެޗްތަކެއް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
މިބޭހަކީ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯރޓް ކުރުމާއި ވިއްކުމަށް ހުއްދަ ކުރާ ބޭހުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބޭހެއް ނޫން
މި ބޭސް ޔޫރަޕުގެ ތުރުކީގައި އަދި ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ އިންޑިޔާގައި ދައުރުވަމުންދޭ

ޑެފިޓެލިއޯ (ޑެފިބްރޮޓައިޑް ސޯޑިއަމް) ގެ ފޯލްސިފައިންޑް، ނުވަތަ ފޭކް ބެޗްތަކަކަށް ސަމާލުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

އެއޮތޯރިޓީން ބުނީ ޑެފިޓެލިއޯގެ ފޯލްސިފައިންޑް(އަސްލު ނޫން) ބެޗްތަކެއް ޔޫރަޕުގެ ތުރުކީގައި އަދި ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ އިންޑިޔާގައި ދައުރުވަމުންދާ ކަމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އެލާޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިބޭހުގެ ފޯލްސިފައިޑް ބަޗްތަކެއް މީގެ ކުރިންވެސް ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސްއިންނާއި ކިރްގިސްތާން އިން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އެލާޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެއޮތޯރިޓީން ބުނީ މިބޭހަކީ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯރޓް ކުރުމާއި ވިއްކުމަށް ހުއްދަ ކުރާ ބޭހުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބޭހެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބޭސްފަރުވާ ކުރާ ފަރާތްތަކުންނާއި ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޮތުން ބޭސް ސިޓީއަށް ބޭސް އެތެރެކޮށް ބޭނުންކުރާ ނަމަ ޑެފިޓެލިއޯގެ ފޯލްސިފައިންޑް ބެޗްތަކެއް ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ޑެފިޓެލިއޯ (ޑެފިބްރޮޓައިޑް ސޯޑިއަމް) ގެ ފޯލްސިފައިންޑް

ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ބުނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ބޭސް ސިޓީއަށް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯރޓް ކުރާ ބޭސް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން ޕޯރޓްތަކުގައި ބަލައި ފާސްކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ އޮތޯރިޓީގެ މެޑިސިން އެންޑް ތެރަޕިއުޓިކް ގުޑްސް ޑިވިޝަންގެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރަށް ގުޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް