ކ. މާލެ
|
13 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 11:09
ބެލްޖިއަމް އިން ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ލުކާކޫ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ބެލްޖިއަމް އިން ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ލުކާކޫ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ ކޮލިފިކޭޝަން
ބެލްޖިއަމް މޮޅުވިއިރު، ވިދާލީ ލުކާކޫ
 
މޮޅާއެކު ބެލްޖިއަމް ވަނީ މި ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ އަށް ވެސް ޖެހިލައިފައި

ޔޫރޯ ކޮލިފިކޭޝަންގައި އެސްޓޯނިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ބެލްޖިއަމް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ގްރޫޕް އެފްގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ މި ދެ ޓީމު ބައްދަލު ކުރި މެޗު ބެލްޖިއަމް އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 5-0 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ބެލްޖިއަމް ތިން ދެ ލަނޑު ޖެހިއިރު، ދެ ވަނަ ހާފުގައި ވަނީ ތިންް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. މެޗު ފަށައިގެން ހަތަރު ވަނަ މިނެޓުގައި ބެލްޖިއަމް އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ވާޓޮންހެން އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ ޔަނިކް ކަރަސްކޯ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. ބެލްޖިއަމްގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ލިއާންޑްރޯ ޓްރޮސާޑް ޖެހީ ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި މެޗުގެ 18 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފަށް ނިކުމެ ބެލްޖިއަމްގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ލުކާކޫ އެވެ. އެއީ މެޗުގެ 56 ވަނަ މިނެޓުގައި މަންގަލާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން ތިއޭޓް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ލުކާކޫ ވަނީ ބެލްޖިއަމްގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ޓީމުގެ ފަހު ލަނޑު 88 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ކެޓެލެއާ އެވެ.

Advertisement

މޮޅާއެކު ބެލްޖިއަމް ވަނީ މި ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ އަށް ވެސް ޖެހިލައިފަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް އެ ޓީމު ކުޅުނު ފަސް މެޗުން 13 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އޮތް އޮސްޓްރިއާ އަށް ވެސް ލިބެނީ 13 ޕޮއިންޓެވެ. ނަމަވެސް ފައިދާ ލަނޑުން ކުރި ހޯދަނީ ބެލްޖިއަމް އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް