ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 09:41
އަންސޫ ފަޓީ
އަންސޫ ފަޓީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ބާސެލޯނާ
ފަޓީ ބާސެލޯނާއިން ފޮނުވާލީ ނައިކީން ބޭނުންވެގެން
 
ނައިކީން ބޭނުންވަނީ 10 ނަންބަރު ބްރެޒިލްގެ ވިޓޯ ރޮކޭ އަށް ދިނުމަށް

ބާސެލޯނާއިން އެކުލަބުގެ ޒުވާން ފޯވަޑް އަންސޫ ފަޓީ ލޯނު އުސޫލުން ދޫކޮށްލީ ކުލަބުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ސްޕޮންސާ ކަމަށްވާ ނައިކީން ބޭނުންވެގެން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނަން ފަށައިފި އެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ޖާޒީ ތައްޔާރުކޮށްދޭން ނައިކީން ބޭނުންވަނީ 10 ނަންބަރު ޖާޒީ އަންނަ ސީޒަނުގައި އެކުލަބާ ގުޅެން ސޮއިކޮށްގެން ހުރި ބްރެޒިލްގެ ޒުވާން ފޯވަޑް ވިޓޯ ރޮކޭ އަށް ދިނުމަށެވެ.

ނައިކީން މިކަމަށް ޑިމާންޑްކުރީ ދެކުނު އެމެރިކާގައި ބާސެލޯނާގެ ނައިކީ ޖާޒީ ވިއްކާލުމުގެ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ ހޯދުމަށްކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ.

Advertisement

ރޮކޭ އަކީ މިވަގުތު ދެކުނު އެމެރިކާގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ޒުވާން އަދި އެންމެ މޮޅު ފޯވަޑެވެ. އޭނާވަނީ ކޮޕާ ލިބަޓަޑޯރެސް ކަޕުގެ ފައިނަލްގައި އެންމެ 17 އަހަރުގައި ކުޅެފަ އެވެ. އަދި 77 މެޗުން 27 ގޯލު އޭނާގެ ކުލަބު ނޭސިއޮނަލް އަށް ޖަހައިދީފަ އެވެ.

އަންސޫ ފަޓީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބްރައިޓަން އަށް ފޮނުވާލީ ކުޅުންތެރިޔާ އެކަމަށް ބޭނުންނުވެ ހުއްޓަ އެވެ. އޭނާ ބޭނުންވީ ބާސެލޯނާގައި މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށްވާށެވެ. ނަމަވެސް ލަޔޮނަލް މެސީ އަށް ފަހު އޭނާގެ 10 ނަންބަރު ޖާޒީގައި މިދިޔަ ދެ ސީޒަނުގައި ފަޓީ އަށް އެކަށީގެންވާ ކުޅުމެއް ނުދެއްކުނެވެ. ގިނައިން އުޅުނީ އަނިޔާގެ މައްސަލާގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް