ކ. މާލެ
|
13 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 09:40
ހުޅުމާލެ ގެއެއްގެ ޓެރަސްގައި ހުރިތަނެއްގައި ރޯވެފައި
ހުޅުމާލެ ގެއެއްގެ ޓެރަސްގައި ހުރިތަނެއްގައި ރޯވެފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ހުޅުމާލޭ ގެއެއްގެ ޓެރަސްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި
 
ރޯވި ސަބަބު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން

ހުޅުމާލޭ ގެއެއްގެ ޓެރަސްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑިއެފުން ބުނީ ހުޅުމާލެ އަމީން އެވެނިއު ކައިރީގައި ހުރި ގެއެއްގެ ޓެރަސްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން ހުޅުމާލެ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވަނީ ހެނދުނު 8:39 ހާއިރު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އަލިފާން ރޯވީ އެ ގޭގެ ޓެރަސްގައި ޓިނުން ހަދާފައި ހުރިތަނެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި އަލިފާން ނިއްވާލާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބު އެމްއެންޑީއެފުން އަންނަނީ ދެނެގަންނަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް