ކ. މާލެ
|
13 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 07:43
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ނޯވޭގެ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ހާލަންޑް އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ނޯވޭގެ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ހާލަންޑް އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާރސް
ޔޫރޯ ކޮލިފިކޭޝަން
ޖޯޖިއާ ބަލިކޮށް ނޯވޭ ތިން ވަނަ އަށް
 
މޮޅާއެކު ނޯވޭ ތިން ވަަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު ފަސް މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފިކޭޝަންގެ ގްރޫޕް އޭގައި ޖޯޖިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، ނޯވޭ ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

ޖޯޖިއާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތްއިރު، ނޯވޭ އޮތީ ގްރޫޕްގެ ހަތަރު ވަނައިގަ އެވެ. ތިން ވަނައިގައި އޮތީ ޖޯޖިއާ އެވެ. އެހެންކަމުން ދެ ޓީމަށް ވެސް މުހިންމުވި މެޗު ނޯވޭ އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-1 އިންނެވެ. މެޗުގައި ނޯވޭ އިން އެ ޓީމުގެ ދެ ލަނޑު ވެސް ޖެހީ ފުރަތަމަ ހާފުގަ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ 25 ވަނަ މިނެޓުގައި ނޯވޭ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ އާލިން ހާލަންޑް އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ އެންޓޯނިއޯ ނޫސާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. ނޯވޭގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 33 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ މާޓިން އޮޑެގާޑް އެވެ. އޭނާ ލަނޑު ޖަހަން ވެސް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ނޫސާ އެވެ. މެޗުގައި ޖޯޖިއާ އިން އެ ޓީމުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ 90 މިނެޓު ހަމަވެ، އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެ ޓީމުގެ އެ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ޒިވްޒިވާޑްޒް އެވެ.

މޮޅާއެކު ނޯވޭ ތިން ވަަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު ފަސް މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތް ޖޯޖިއާ އަށް ލިބެނީ ހަތަރު ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް