ކ. މާލެ
|
13 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 07:28
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
މީރާގެ ތަފާސްހިސާބުތައް
އޮގަސްޓު މަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މީރާއަށް 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ
 
މީރާއަށް މިދިޔަ މަހު ލިބުނު އާމްދަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާ ކުރަނީ ޖީއެސްޓީ

ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ، މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް މިދިޔަ މަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފި އެވެ.

މީރާގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މިއީ އެ އިދާރާއިން އަންދާޒާކުރި ވަރަށްވުރެ 7.7 ދަށް އަދަދެކެވެ. ނަަމަވެސް މިދިޔަ މަހު މީރާއަށް ލިބުނު 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ އަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު 17.3 ޕަސެންޓް އިތުރު އަދަދެެކެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މިދިޔަ މަހު މީރާއަށް 62 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ ބަލައިގެންފަ އެވެ. މިއީ އަންދާޒާއަށްވުރެ 21 ޕަސެންޓު އިތުރު އަަދަދެކެވެ. މީރާއިން ބުނީ ޑޮލަރުން ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވަނީ މިދިޔަ މަހު ޖީއެސްޓީ އާއި ރިސޯޓު ކުލި އަދި އެއާޕޯޓް ޓެކުހާއި ފީން ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވުމުން ކަމަށެވެ.

މީރާއަށް މިދިޔަ މަހު ލިބުނު އާމްދަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާ ކުރަނީ ޖީއެސްޓީއެވެ. ޖީއެސްޓީން ލިބުނު އާމްދަނީ 943 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާއިރު އެއީ އެ މަހު ލިބުނު ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ 59.12 ޕަސެންޓެެވެ.

ދެވަނައަށް އެއްމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވަނީ އިންކަމް ޓެކުހުންނެވެ. އެގޮތުން އިންކަމް ޓެކުހަށް 189 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު ޑިޕާޗާ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 87.7 މިލިއަން އަދި ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 69.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ބަލައިގެންފަ އެވެ.

ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީގެ ގޮތުގައި 90 މިލިއަން ރުފިޔާ، ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ކުލީގެ ގޮތުގައި 51 މިލިއަން ރުފިޔާ، ވޯކްޕާމިޓް ފީއަށް 46 މިލިއަން އަދި ކޯޓާ ފީގެ ގޮތުގައި 27 މިލިއަން ރުފިޔާ މީރާއަށް މިދިޔަ މަހު ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް