ކ. މާލެ
|
12 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 13:49
ކަރަބޯ ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ޗެލްސީން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ކަރަބޯ ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ޗެލްސީން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ޗެލްސީ
ޗެލްސީ ޓްރާންސްފާ ޕޮލިސީ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ: ކުރީގެ ކުޅުންތެރިން
 
އެއް ފަހަރާ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ގަތުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް

ޗެލްސީގެ ޓްރާންސްފާ ޕޮލިސާ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އެކުލަބުގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިން ބުނަން ފަށައިފި އެވެ.

ޗެލްސީގައި ކާމިޔާބު ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރި ގެރީ ކާހިލް ބުނީ އެއް ފަހަރާ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ގަތުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ބަދަލުގައި އެކަކު ނޫނީ ދެ ކުޅުންތެރިން އެއް ފަހަރާ ބަދަލުކުރުން ރަނގަޅު ކަމަށާއި އޭނާގެ ކުރީގެ ކުލަބުން މިކަމާމެދު ވިސްނާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ކުރީގެ ޑިފެންޑަރު އަދި ކެޕްޓަން މާސެލް ޑެސައިލީ ވެސް ވަނީ އެއް ފަހަރާ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ގަތުން ގޯސް ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އަދި ކުލަބުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ކެޕްޓަން ޖޯން ޓެރީ ވެސް ވަނީ ކާމިޔާބު ހޯދަމުންދާ ޓީމެއް އެކީ އެއް ފަހަރާ ބަދަލުކުރުމަކީ ރަނގަޅު ވިސްނުމެއްނޫން ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

ރަޝިޔާގެ ބިލިއަނަރު ރޯމަން އަބްރޮވިޗް ކުލަބު ދޫކޮށްލަން ޖެހުމުން ޗެލްސީ ހިންގުމާ ޓޮޑް ބޮއެލީ ހަވާލުވެ، އެކުލަބުން ވަނީ ތިން ޓްރާންސްފާ ވިންޑޯގައި އެއް ބިލިއަން ޕައުންޑަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ކުޅުންތެރިން ގަތުމަށް ހޭދަކޮށްފަ އެވެ. އަދި ތިއާގޯ ސިލްވާ ފިޔަވައި މިހާރު ޓީމުގައި މުޅިން ވެސް ތިބ ގިނަ ބަޔަކު ނުދަންނަ އައު ކުޅުންތެރިންނެވެ.

ޓީމެއް ބަދަލު ކުރަންވާނީ ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު. އެހެންނޫނީ އޭގެ ގެއްލުން ބޮޑުވާނެ. ޗެލްސީން ކުޅުންތެރިން ހޯދަމުންދާ އަވަސްމިން ތަންކޮޅެއް އަވަސް. ޓީމެއް ބިނާކުރުމަށް ގިނަ ދުވަހު އެއް ކޯޗަކު ބެހެއްޓުން މުހިންމު
ޓެރީ
Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް