ކ. މާލެ
|
12 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 14:02
ޖަރުމަނު ގައުމީ ޓީމުގެ ޑިރެކްޓަރު ރޫޑީ ވޮލާ
ޖަރުމަނު ގައުމީ ޓީމުގެ ޑިރެކްޓަރު ރޫޑީ ވޮލާ
ގޫގުލް
ފުޓްބޯޅަ
ޖަރުމަނު ކޯޗު ކަމާ ހަވާލުނުވާނަން: ވޮލާ
 
އަހަރެންގެ މަސައްކަތަކަށްވާނީ އައު ކޯޗަށް އެހީތެރިވުން: ވޮލާ

ޖަރުމަނުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުނުވާނެ ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ޑިރެކްޓަރު ރޫޑީ ވޮލާ ބުނެފި އެވެ.

ވޮލާ އަކީ 2000 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2004 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ޖަރުމަނުގެ ކޯޗެވެ. އުމުރުން މިހާރު 63 އަހަރުގެ ކުރީގެ ފޯވަޑަކީ 1990 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ޖަރުމަނު ޓީމުގެ އެންމެ މުހިންމު ފޯވަޑެވެ. އޭނާ ވަނީ ޖަރުމަނުގެ 186 މިއުނިކާއި ވާޑަބްރޭމަން، ބަޔާން ލެވަކޫސަން އަދި އިޓަލީގެ ރޯމާ އަށް ވެސް ކޯޗުކޮށްދީފަ އެވެ.

Advertisement

އޭނާ މިވަގުތު ތައްޔާރުވަމުންދަނީ ފްރާންސާ އެކު ޖަރުމަނު ކުޅޭ މެޗަށް ޓީމު ތައްޔާރުކުރުމާ ހަވާލުވެގެންނެވެ.

އަހަރެން ދާއިމީކޮށް ޖަރުމަނު ކޯޗަކަށްނުވާނަން. އޮކްޓޫބަރު މަހު ކުޅެންޖެހޭ މެޗުތަކާ ހަމައަށް އައު ކޯޗެއް ހޯދޭނެ. އަހަރެންގެ މަސައްކަތަކަށްވާނީ އައު ކޯޗަށް އެހީތެރިވުން
ވޮލާ

ޖަރުމަނުގެ ކޯޗުކަން ހުސްވީ އެ މަގާމުން ހަންސް ފްލިކް ދެ އަހަރަށް ފަހު ވަކިކުރުމުންނެވެ. އެއީ ނަތީޖާތައް ގޯސްވުމުންނެވެ. ޖަރުމަނުން މަސައްކަތް ކުރަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ އަށް ރަނގަޅު ކޯޗަކު ހޯދުމަށެވެ. ސަބަބަކީ އެންމެފަހުގެ ދެ ވޯލްޑްކަޕުން ވެސް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ޖަރުމަނު ކަޓާފައިވުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް