ކ. މާލެ
|
10 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 14:06
އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގ އުން
އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގ އުން
ރޮއިޓާސް
އުތުރު ކޮރެެއާ
އުތުރު ކޮރެެއާގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޕުޓިން ކިމްއަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
 
އުތުރު ކޮރެއާގެ ވެރިކަން ފުރަތަމަ ބަލައިގަތް އެއް ބަޔަކަށް ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަން ވާނެ
 
ޕުޓިން ވަނީ އެ ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރައްވަންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
 
އުތުރު ކޮރެއާއިން ވަނީ އެ ޤައުމުގެ 75 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފައި

އުތުރު ކޮރެއާއިން އެ ޤައުމުގެ 75 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.

ޚާއްސަ ޕެރޭޑަކާއެކު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ޙަރަކާތުގައި ރަޝިއާގެ ޑިޕްލޮމެޓުންނާއި ޗައިނާގެ ވަފުދެއްގެ ބޭފުޅުންވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ޙަރަކާތުގައި ރަޝިއާގެ ޑިޕްލޮމެޓުން ބައިވެރިވެފައިމިވަނީ އުތުރު ކޮރެއާގެ އިސް ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގ އުންއާއި ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިންގެ ބައްދަލުކުރެއްވުމެއް ރާވަވަމުންދާކަމުގެ އަޑުތައް ގަދަވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާގެ 75 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ޕުޓިން ފޮނުއްވެވި މެސެޖެއްގައި ޕުޓިން ވަނީ އެ ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރައްވަންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި ކޮރެއާ ސަރަޙައްދުގެ ހަމަޖެހުމާއި، ހިމާޔަތުގައި ރަޝިއާއިން ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރާނެކަމަށްވެސް ޕުޓިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އުތުރު ކޮރެއާގެ ވެރިކަން ފުރަތަމަ ބަލައިގަތް އެއް ބަޔަކަށް ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަން ވާނެކަމަށްވެސް ޕުޓިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް