ކ. މާލެ
|
10 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 13:28
ބިންހެލުން އައި ސަރަހައްދު
ބިންހެލުން އައި ސަރަހައްދު
ރޮއިޓާސް
މޮރޮކޯއަށް އައި ބިންހެލުން
މޮރޮކޯއަށް އައި ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2000 އިން މައްޗަށް
 
އަދިވެސް ސަރޗް އެންޑް ރެސްކިއު އޮޕަރޭޝަން ދަނީ ކުރިއަށް
 
މޮރޮކޯއަށް އައިސްފައިވަނީ 6.8 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުމިނުގައި ބިންހެލުމެއް

މޮރޮކޯގެ މެދުތެރޭގެ ހިސާބުތަކަށް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2000ން މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ.

ބިންހެލުމުގައި ވެއްޓުނު އިމާރާތްތަކުގެ ދަށުގައި ތާށިވެފައިވާ މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އަދިވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެހެންކަމުން އެ ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އަދިވެސް އިތުރުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރެއެވެ.

މޮރޮކޯއަށް އައިސްފައިވަނީ 6.8 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުމިނުގައި ބިންހެލުމެކެވެ. މިއީ ފާއިތުވެދިޔަ ފަސްދޮޅަހަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެގައުމަށް އައި އެންމެ ނުރައްކާތެރި ބިންހެލުމެވެ.

މިބިންހެލުން އައިސްފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު އެގައުމުގެ ގަޑިން 11:11 ހާއިރު، ހައިއެޓްލަސް މައުންޓަންއަށް، ބިމުގެ 18.5 ކިލޯމީޓަރު އަޑިންނެވެ. އޭގެ 19 މިނެޓް ފަހުން 4.9ގެ ބާރުމިނުގެ އާފްޓަރ ޝޮކެއްވެސް ވަނީ އައިސްފައެވެ.

މި ކާރިސާގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވަނީ މަރަކޭޝްއާއި، އޭގެ ދެކުނުގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުންނެވެ. މި ކާރިސާގައި އެތައް ސަތޭކަ މީހުންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބި، ހޮސްޕިޓަލުގައި ދަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ.

ބިންހެލުމުގައި މަރަކޭޝް އޯލްޑް ސިޓީގެ ބައެއް އިމާރާތްތައްވެސް ވަނީ ބިމާ ހަމަވެފައެވެ.

ބިންހެލުމުގެ އަސަރު 350 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައިވާ ވެރިރަށް ރަބާތުއާއި ކަސަބްލަންކާގެ އިތުރުން، އަވައްޓެރި އަލްޖީރިއާއަށްވެސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
50%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް