ކ. މާލެ
|
10 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 07:10
ޔޫކްރެއިންނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ވޯކާ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ޔޫކްރެއިންނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ވޯކާ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ ކޮލިފައިން
ޔޫކްރެއިން ކައިރިން އިންގްލެންޑު ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ވޯކާ
 
މެޗު އެއްވަރުވެ ލިބުނު އެއް ޕޮއިންޓާއެކު ވެސް އިންގްލެންޑު އޮތީ އެއް ވަނައިގައި

ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި އިންގްލެންޑާއި ޔޫކްރެއިން ބައްދަލު ކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ އެވެ.

ކޮލިފައިންގައި މި ދެ ޓީމު ހިމެނުނީ ގްރޫޕް ސީ ގައެވެ. މި ގްރޫޕްގައި މި ދެ ޓީމުގެ އިތުރުން ދެން އޮތީ އިޓަލީ، ނޯތު މަސެޑޯނިއާ އަދި މޯލްޓާ އެވެ. ޔޫކްރެެއިންނާ ދެކޮޅަށް ނުކުތްއިރު އިންގްލެންޑުން ކުރިން ކުޅުނު ހަތަރު މެޗު ވެސް އެ ޓީމުން ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement

ސްޓޭޑިއަން މިއެޖްސްކީގައި ކުޅުނު މެޗު ފަށައިގެން އިންގްލެންޑުން ވަނީ ލީޑު ނެގުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. އިންގްލެންޑުން ލީޑު ނެގުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް، ފުރަތަމަ ހާފުގެ 26 ވަނަ މިނެޓުގައި ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގައިފަ އެވެ. އިންގްލެންޑުގެ އޭރިޔާ ތެރެއިން ކޮނޮޕިޔާ ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅައެއް އެެއް ފަހަރު ގޯލަށް ވައްދާލައިގެން ޔޫކްރެއިންނަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އޮލެކްސަންޑާ ޒިންޗެންކޯ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އިންގްލެންޑުން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވީ 41 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އިންގްލެންޑަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ކައި ވޯކާ އެވެ.

މެޗު އެއްވަރުވެ ލިބުނު އެއް ޕޮއިންޓާއެކު ވެސް އިންގްލެންޑު އޮތީ އެއް ވަނައިގަ އެވެ. އެއީ ކުޅުނު ފަސް މެޗުން 13 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. އިންގްލެންޑަށްވުރެ އެއް މެޗު މަދުން ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އޮތް ޔޫކްރެއިންނަށް ލިބެނީ ހަތް ޕޮއިންޓެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް