ކ. މާލެ
|
7 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 23:12
އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ - އުފާވެރި އައްޑޫ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ - އުފާވެރި އައްޑޫ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ - އުފާވެރި އައްޑޫ
އިންތިޚާބު އެއްބުރުން ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސީލްކޮށް، ތައްގަނޑު ޖަހާނީ އައްޑޫ ސިޓީން - ރައީސް
ރައީސް ވަނީ އައްޑޫއަށް ގިނަ ވައުދުތަކެއް ވެވަޑައިގެންފައި
2023ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ އައްޑޫ ސިޓީއަށްވެސް ވަރަށް މުހިންމު އިންތިޚާބެއްކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވި
ސިޔާސީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުގެ މޭވާ ފައްކާވެ، އައްޑޫ ސިޓީން އެކަން ފެނުނީ އަދި ކިރިޔާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އެއްބުރުން ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސީލްކޮށް، ތައްގަނޑު ޖަހާނީ އައްޑޫ ސިޓީން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގައި ބޭއްވި "އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ - އުފާވެރި އައްޑޫ" ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ހއ. ތުރާކުނުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއާ ހަމަައަށް ފަހަރަކު ރަށަކަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު އެއްބުރުން މާބޮޑަށްވެސް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތައް އޮތީ ކާމިޔާބުގެ އޮޑީގައިކަން އެނގިވަޑައިގަތް ކަމަށެވެ. އައްޑޫ ސިޓީން އެމަނިކުފާނަށް ދެންނެވި ހޫނު މަރުހަބާއިން އެކަނިވެސް، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބު ލިބޭނެކަން ސާފުކޮށް އެނގިވަޑައިގަތް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ރައީސް ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އައްޑޫއިން ކާމިޔާބު ހޯދުމުގެ މުހިންމުކަމަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމުގެ ވަލުގެ އެއްކޮޅުގައި ހިފަހައްޓާ ދުވަސް ފަށަނީ ހިތަދޫ މޫލެކެޑެއިން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ އައްޑޫ ސީޓީއަށްވެސް ވަރަށް މުހިންމު އިންތިޚާބެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ސަބަބަކީ މި ފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިން މޭޓް، ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމަކީ އައްޑޫއަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅަކަށް ވުން ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އައްޑޫއިން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުގެ މޭވާ ފައްކާވެ އައްޑޫ ސިޓީން އެކަން ފެނުނީ އަދި ކިރިޔާ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެ ދުވަހު ތިބޭފުޅުން ކުރެއްވި މަސައްކަތް، އެ ދުވަހު އަޑު ބަދަލުކޮށްގެން ވާހަކަދެއްކި މީހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގަ އެބަތިބި. މުޒާހަރާއަށް ދާން ބުނުމުން ދޯނީގަ ދިޔަ މީހުން އެބަ ތިބި. މިއަދު މިފެންނަނީ އޭގެ މޭވާ.
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ވަނީ އައްޑޫއަށްޓަކައި ގިނަ ވައުދުތަކެއް ވެވަޑައިގެންފައެވެ.

އޭގެތެރޭގައި އައްޑޫގެ ހުރިހާ މަގެއް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކޮށްދެއްވައި، ކުރިއަށް އޮތް 5 އަަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމެވުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ގެދޮރު އިމާރާތްކުރަން ފަސޭހައިން ލުއިގޮތަކަށް ލޯނު ލިބޭނެ ގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުމާއި، 1000 ފްލެޓް ގާއިމްކޮށްދެއްވުމާއި، ހިއްކި ބިމުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި ކަރަންޓުގެ އިތުރުން މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމެވުމަށް ރައީސް ވައުދުވެވަޑައިގަތެވެ. މީގެ އިތުރުން އައްޑޫގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނެއް ގާއިމްކުރުމާއި، އެސްޓީއޯގެ މޯލްޑިވްސް ގޭސްއިން ވިއްކާ މުދާ އެއް އަގެއްގައި އައްޑޫގައި ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ރޭސިން ޓްރެކެއް ގާއިމްކޮށްދެއްވުމާއި، އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް އަދި އިކުޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އިތުރު ވަސީލަތްތަކާއެކު ތަރައްގީކޮށްދެއްވުން ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް