ކ. މާލެ
|
7 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 09:21
އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު ލިއޮނަލް ސްކަލޯނީ
އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު ލިއޮނަލް ސްކަލޯނީ
ރޮއިޓާރސް
އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ޓީމު
އާޖެންޓީނާ ޓީމާމެދު މެސީ ހުރި އުފަލުން: ސްކަލޯނީ
 
އޭނާ ބުނީ މިވަގުތު ވެސް މެސީ ހުރީ ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން އެންމެ ފިޓުކޮށް ކަމަށާއި، އޭނާ ހުރީ އުފަލުން ކަމަށް

އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ޓީމާމެދު ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިގެން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލިއޮނަލް ސްކަލޯނީ ބުނެފި އެވެ.

ސްކަލޯނީ މިހެން ބުނީ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކޮލިފައިންގައި އާޖެންޓީނާ އިން އެކުއެޑޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ބުނީ މާޒީ ފަހަތަށް ގޮސްފި ކަމަށާއި، މާޒީގައި އޮތީ އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުން ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކަންކަން އެ ފަރާތްކޮށް އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރަށް ކުރިއަށް ދާން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ އަބަދުވެސް އާޖެންޓީނާ ކުޅުންތެރިންގެ ރޫހު ހުންނަން ވަނީ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގައި ފުޓުބޯޅަ ކުޅުމަށް ކަމަށާއި، މިހާތަނަށް ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ފެނުނީ އެކަން ކަމަށެވެ. ސްކަލޯނީ ބުނީ އަބަަދު ވެސް ބޭނުންވަނީ މޮޅުވާން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ މިހާރު މެސި ހުރީ އޭނާ އަށް އެންމެ ހިތްހަމަ ޖެހޭ ތަނުގައި ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އަބަދު ވެސް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު މަތީގައި މެސީ ހުންނަނާނީ ހިތްހަމަ ޖެހިގެން، އުފަލުން ކަމަށެވެ. އެއީ ޤައުމީ ޓީމުގައި ނަމަވެސް، އަދި ކުލަބުގައި ނަމަވެސް އެކަން އޮންނަ ގޮތް ކަމަށް ސްކަލޯނީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ މިވަގުތު ވެސް މެސީ ހުރީ ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން އެންމެ ފިޓުކޮށް ކަމަށާއި، އޭނާ ހުރީ އުފަލުން ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެކުއެޑޯ ޓީމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ސްކަލޯނީ ބުނީ، އެއީ ވަރަށް ބުންވަރު ރަނގަޅު މޮޅެތި ކުޅުންތެރިން ތިބި ޓީމެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އަބަދު ވެސް އާޖެންޓީނާ އަށް އެކުއެޑޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އުނދަގޫވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އާޖެންޓީނާ އިން ކުރި ހޯދަނީ މޮޅަށް ކުޅެގެން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ކުރިއަށް އޮތް މެޗުގައި ވެސް އާޖެންޓީނާގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ފެންނާނީ އެކަން ކަމަށް ސްކަލޯނީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ފީފާ ކޮލިފައިންގައި އާޖެންޓީނާ އިން އެކުއެޑޯއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ފަތިހު ފަހެއް ޖަހާއިރު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް