ކ. މާލެ
|
7 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 07:32
މުބާރާތުން މެޑަލް ހޯދި ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން
މުބާރާތުން މެޑަލް ހޯދި ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން
ބޮޑީބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް
އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިން މުބާރާތުން ޔާމްބެ އާއި އަޒްނީން އަށް ރަން މެޑަލް
 
އަޒްނީން ރަން މެޑަލް ހޯދީ ސްޕޯޓްސް ފިޒީކް ބައިގެ 170 ސެންޓުމީޓަރު ކެޓަގަރީން، ޔާމްބެ ރަން މެޑަލް ހޯދީ، 85 ކިލޯގެ ކެޓަގަރީން

އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިން އެންޑް ފިޒީކް ސްޕޯޓްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކޮށް އަޒްނީން ރަޝާދު އަދި މުޙައްމަދު ޔާމީން (ޔާމްބެ) ރަން މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފި އެވެ.

ނޭޕާލުގެ ކަތަމަންޑޫގައި ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިން މުބާރާތަކީ މީގެ 55 ވަނަ މުބާރާތެވެ. އެ މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށް އަޒްނީން ރަން މެޑަލް ހޯދީ ސްޕޯޓްސް ފިޒީކް ބައިގެ 170 ސެންޓުމީޓަރު ކެޓަގަރީންނެވެ. މީގެ ކުރިން އަޒްނީން ވަނީ މިއަހަރު ރާއްޖޭގައި އޮތް ދެކުނު އޭޝިއާގެ މުބާރާތުން ވެސް ރަން މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޝިއާ މުބާރާތުން ވެސް އޭނާ ރަން މެޑަލް ހޯދިއިރު، ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕުން ވެސް ވަނީ ރަން މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement

ޔާމްބެ ރަން މެޑަލް ހޯދީ، 85 ކިލޯގެ ކެޓަގަރީންނެވެ. ޔާމްބެ ވެސް ވަނީ މިއަހަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ދެކުނު އޭޝިއާގެ މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށް ރަން މެޑަލް ހޯދައިފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕުން ޔާމްބެ ވަނީ ލޯ މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ. ފާއިތުވި ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ މިސްޓަ މޯލްޑިވްސްގެ މަގާމަށް ވެސް ހޮވުނީ ޔާމްބެ އެވެ.

އަޒްނީން އާއި ޔާމްބެގެ އިތުރުން މުބާރާތުގައި ވާދަކުރި އެހެން އެތުލީޓުން ވެސް ވަނީ ރަނގަޅު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިފަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ޢަބްދުﷲ އަޙްސަން ވަނީ އެތުލެޓިކް ފިޒީކް 167 ސެންޓުމީޓަރު ކެޓަގަރީގައި ވާދަކޮށް ރިހި މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ފަތުޙުﷲ މުޙައްމަދު ވަނީ މެންސް އެތުލެޓިކް ފިޒީކް 160 ސެންޓުމީޓަރުގެ ބައިން ލޯ މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް