ކ. މާލެ
|
7 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 07:11
އައްޑޫގެ ރީނދޫ ލަޝްކަރުން ރައީސަށް ހޫނު މަރުޚަބާ އެއް - ސަލާމްކުރުމުގައި ދޮޅުގަޑި އިރު
އައްޑޫގެ ރީނދޫ ލަޝްކަރުން ރައީސަށް ހޫނު މަރުޚަބާ އެއް - ސަލާމްކުރުމުގައި ދޮޅުގަޑި އިރު
އައްޑޫ އިން ރައީސަށް ހޫނު މަރުޚަބާ އެއް
އައްޑޫގެ ރީނދޫ ލަޝްކަރުން ރައީސަށް ހޫނު މަރުޚަބާއެއް - ސަލާމްކުރުމުގައި ދޮޅު ގަޑިއިރު
 
ރައީސަކީ މަޑުމައިތިރި ހިތްހެޔޮ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނަކީ އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ތަރައްޤީ ގެނެސްދެއްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް އާއްމުން ދިޔައީ ބުނަމުން
 
ރައީސް ވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ފޭދޫ އަވަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑާއި ވޮލީކޯޓު ހުޅުވާދެއްވާފައި
 
ފޭދޫގެ ކެމްޕެއިން ޓީމާއި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބައްދަލުކުރެއްވި

އެމްޑީޕީ އަދި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު އަށް އައްޑޫސިޓީން ހޫނު މަރުޚަބާއެއް ދަންނަވައިފިއެވެ.

އައްޑޫސިޓީ އަށް ރައީސް ވަޑައިގެންނެވީ ބުދަ ދުވަހުގެ 07:00 އެހާކަށް ހާއިރެވެ. މަރުޚަބާ ދެންނެވުމަށް ގޮސް ތިބި އާއްމުންނާއި ސަލާމްކުރައްވަން ރައީސް ވަނީ ދޮޅު ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނައިރު ހޭދަކުރައްވާފައެވެ.

މަރުޚަބާ ދެންނެވުމަށް ގޮސް ތިބި އާއްމުން ކިއުގައި ތިބީ 04:00 އިން ފެށިގެންނެވެ. އެހެންކަމުން އާއްމުން ވަނީ ރައީސަށް މަރުޚަބާދެންނެވުމަށްޓަކައި ދިގު އިންތިޒާރެއް ވެސް ކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އެއްވެފައިވާ އާއްމުން ދިޔައީ "އަފިރިން މިތިބީ އުފަލުން" އާއި "އަަހަރުމެން މިތިބީ އުފަލުން" މިހެން ވެސް ގޮވަމުންނެވެ. އަދި އެމްޑީޕީ ރޫޅާ ނުލެވޭނެ ކަމަށާއި އައްޑޫގައި ރީނދޫ ފިކުރު އޮތީ ގަދަކޮށް ކަމަށް ދިޔައީ ބުނަމުންނެވެ.

"ރާއްޖެ އެމްވީ" އާއި ވާހަކަ ދެއްކި ބައެއް އާއްމުން ވަނީ ރައީސަށް ތާއީދުކުރާ ސަބަބު ހާމަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ރައީސަކީ މަޑުމައިތިރި ހިތްހެޔޮ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނަކީ އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ތަރައްޤީ ގެނެސްދެއްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް އާއްމުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އާއްމުން ވަނީ ރައީސް ޞާލިހު އަކީ ހަޤީޤީ ތަރައްޤީގެ ބާނީކަމަށް ވެސް ބުނެފައެވެ.

ރައީސް ވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ފޭދޫ އަވަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑާއި ވޮލީކޯޓު ހުޅުވާދެއްވާފައެވެ. އަދި ފޭދޫގެ ކެމްޕެއިން ޓީމާއި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް