ކ. މާލެ
|
6 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 10:56
ގެޓާފޭގެ ފަރިތަކުރުމުގައި ގްރީންވުޑް ބައިވެރިވަނީ
ގެޓާފޭގެ ފަރިތަކުރުމުގައި ގްރީންވުޑް ބައިވެރިވަނީ
ޓްވީޓަރ
ގެޓާފޭ
ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ގްރީންވުޑް ގެޓާފޭ އަށް
 
ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ގްރީންވުޑް ގެޓާފޭ އަށް ބަދަލުވީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޒަންގެ ނިޔަލަށް

ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މޭސަން ގްރީންވުޑް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ގެޓާފޭ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

ދެފަރާތުގެ އެއްބަސްވުމާއެކު، މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އައި ފޯވާޑް ގްރީންވުޑް ވަނީ އެ ކުލަބު ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފަ އެވެ. އެއާއެކު ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ގްރީންވުޑް ގެޓާފޭ އަށް ބަދަލުވީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޒަންގެ ނިޔަލަށެވެ. ގްރީންވުޑްގެ ސޮއި ހޯދުމަށްފަހު، ގެޓާފޭ އިން ވަނީ އެތައް ހާސް ސަޕޯޓަރުންތަކެއްގެ ކުރިމަތީގައި، އެ ކުލަބުގެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ދައްކާލައިފަ އެވެ. ގެޓާފޭގައި ގްރީންވުޑް ބޭނުންކުރާނީ 12 ނަންބަރު ޖާޒީ އެވެ. ގެޓާފޭ އަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު މިހާރު ގްރީންވުޑް އަންނަނީ އެ ކުލަބުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ވެސް ބައިވެރިވަމުންނެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ގްރީންވުޑް ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ އޮންލައިންކޮށް ދައުރުވި ފޮޓޯތަކަކާއި، ވީޑިއޯތަކަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އުމުރުން 21 އަހަރުގެ އިންގްލެންޑުގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ވެސް ނިސްބަތްވާ ކުޅުންތެރިޔާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ ތެރޭގައި ރޭޕްކުރަން އުޅުމާއި މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ދައުވާތައް ހިމެނެ އެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތައް ބާތިލްކުރީ މިއަހަރުގެ ފެބްރުވަރީ މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ކުލަބުން ވަނީ ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތަހުގީގެއް ކުރިޔަށްގެންގޮސްފަ އެވެ.

އުމުރުން ހަތް އަހަރުގައި ގްރީންވުޑް ވަނީ ޔުނައިޓެޑުގެ އެކަޑަމީއާ ގުޅިފަ އެވެ. ޔުނައިޓެޑުގެ ސީނިއާ ޓީމުން އޭނާއަށް ފުރުސަތު ލިބުނީ 2018 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެއަށްފަހު، އޭނާ ވަނީ ޔުނައިޓެޑަށް 83 މެޗު ކުޅެދީ، 22 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް