ކ. މާލެ
|
5 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 16:29
ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރޮނާލްޑޯއާއި މާނޭ، ސައޫދީގެ ސަގާފީ ނެށުމުގައި އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރޮނާލްޑޯއާއި މާނޭ، ސައޫދީގެ ސަގާފީ ނެށުމުގައި އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ޓްވީޓަރ
ސައުދީ ޕްރޯ ލީގު
ރޮނާލްޑޯއާއި މާނޭގެ ފަރާތުން ސައުދީގެ ސަގާފީ ނެށުމެއް!
 
ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން އެކަމަށް ހުއްޓުނުއިރު، ގިނަ ބަޔަކަށް އެއީ ވަރަށް ހިތްގައިމު މަންޒަރަކަށްވި

ގިނަ ބަޔަކަސް ހައިރާންކަން ގެނުވި އެއް ކަމަކީ، ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ސައުދީ ޕްރޯ ލީގަށް ބަދަލުވުމެވެ. މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގައި ޖެހުނު ބޮޑު މައްސަލަގަނޑަށްފަހު، ރޮނާލްޑޯ ނިންމީ އެ ކުލަބު ދޫކޮށްލުމަށެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާ ބަދަލުވީ ސައުދީ ލީގުގެ އަލް ނަސްރަށެވެ. އެއީ ފުޓުބޯޅަ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބަޔަކަށް ހައިރާންކަން ގެނުވި ބަދަލެކެވެ. ބައެއް މީހުން ރޮނާލްޑޯއަށް މަލާމާތްވެސް ކުރިއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، މިއަދު ސައުދީ ލީގުގެ ކުލަބުތަކުން އަންނަނީ ޔޫރަޕުގެ ކުލަބުތަކަށް ގޮންޖަހަމުންނޭ ވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ. ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ކުލަބުތަކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ގިނަ ކުޅުންތެރިން އަންނަނީ ސައުދީ ލީގުގެ ކުލަބުތަކަށް ބަދަލުވަމުންނެވެ. މިއީ ރޮނާލްޑޯ އެ ލީގަށް ބަދަލުވި ފަހުން އެ ލީގުގެ ކުލަބުތަކުން ކުރަން ފެށި ކަމެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގިނަ ކުޅުންތެރިން މިއަދު ސައުދީ ލީގުގައި އެދަނީ ކުޅެމުންނެވެ.

ރޮނާލްޑޯގެ ސޮއި ހޯދުމަށްފަހު އަލް ނަސްރުން އިތުރު އެހެން ކުޅުންތެރިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކުޅުންތެރިޔަކީ ލިވަޕޫލް ދޫކޮށް، ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކަށް ބަދަލުވި ސެނެގާލްގެ ސަޑިއޯ މާނޭއެވެ. ބަޔާންގައި މާނޭ ހޭދަކުރީ މަދު ދުވަސް ކޮޅެކެވެ. އެ ކުލަބުގައި ޖެހުނު މައްސަލައަށްފަހު، މާނޭވެސް ވަނީ އަލް ނަސްރަށް ބަދަލުވެފައެެެވެ.

Advertisement

ރޮނާލްޑޯއާއި މާނޭ އެކުގައި އަލް ނަސްރަށް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗަކީ ސައުދީ ލީގުގައި އަލް ތާވޫނާ ދެކޮޅަށް އެ ޓީމުން ކުޅުނު މެޗެވެ. އެ މެޗުން އަލް ނަސްރު ވަނީ ބަލިވެފައެވެ. އެއަށްފަހު ދެވަނަ މެޗަކަށް އެ ޓީމު ކުޅުނީ ޝަބާބް އަލް އަހްލީއާ ދެކޮޅަށެވެ. އޭގެ ފަހުން ލީގުގައި އަލް ފާތެހާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯއާއި މާނޭ ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. އެ މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ތިން ލަނޑު ޖަހައި، ހެޓްރިކް ހަމަކޮށްފައެވެ. މާނޭ ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ހުއްޓުނީ އެ މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯއާއި މާނޭގެ އުފާ ފާޅުކުރުމަށެވެ. ދެ ކުޅުންތެރިން ވެސް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ސައުދީގެ ސަގާފީ ނެށުމެއްގައި، އުފާ ފާޅުކޮށްފައެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން އެކަމަށް ހުއްޓުނުއިރު، ގިނަ ބަޔަކަށް އެއީ ވަރަށް ހިތްގައިމު މަންޒަރަކަށްވެސް ވިއެވެ. ޚާއްސަކޮށް މުސްލިމް ގައުމެއްގެ ސަގާފީ ކަމެއް އެ ދެ ކުޅުންތެރިން ފަރާތުން ފެނުނީތީއެވެ. އެ މެޗުގެ ފަހުން ލީގުގައި އަލް ނަސްރުން އަލް ޝަބާބާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ވެސް އެ ދެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އެ ނެށުމުގައި އުފާ ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ސެނެގާލަަށް ނިސްބަތްވާ މާނޭއަކީ މުސްލިމް ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. ޕޯޗުގަލަަށް ނިސްބަތްވާ ރޮނާލްޑޯއަކީ އަބަދު ވެސް މުސްލިމުންނަށް އިހުތިރާމްކުރާ ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. މި ދެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ވެސް ބޭނުންޖެހިފައި ތިބޭ ގިނަ ބަޔަކަށް ދީލަތި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ދެ ކުޅުންތެރިންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް