ކ. މާލެ
|
5 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 08:08
އެންޑޮންބެލޭ އާއި ސަންޗޭޒް
އެންޑޮންބެލޭ އާއި ސަންޗޭޒް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ގަލަތަސަރާއި
ޓޮޓެންހަމްގެ އެންޑޮންބެލޭ އާއި ސަންޗޭޒް ގަލަތަސަރާއި އަށް
 
ސަންޗޭޒް ބަދަލުވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ހަތަރު އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން
 
އެންޑޮންބެލޭ ބަދަލުވަނީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން

ޓޮޓެންހަމްގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ޓަންގައި އެންޑޮންބެލޭ އާއި ޑެވިންސަން ސަންޗޭޒް، ތުރުކީގެ ގަލަތަސަރާއި އަށް ބަދަލުވާން ނިންމައިފިއެވެ.

ފްރާންސްގެ އުމުރުން 26 އަހަރުގެ އެންޑޮންބެލޭ ތުރުކީގެ ޗެމްޕިއަނުންނާ ގުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، 12.8 މިލިއަން ޕައުންޑް ދައްކައިގެން ދާއިމީކޮށް އޭނާ ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު ގަލަތަސަރާއި އަށް ލިބޭނެއެވެ.

ކޮލަމްބިއާގެ އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ޑިފެންޑަރު ސަންޗޭޒް ބަދަލުވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ހަތަރު އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އޭނާގެ އަގަކީ 8.1 މިލިއަން ޕައުންޑެވެ.

Advertisement

2017 ވަނަ އަހަރު ސަންޗޭޒް ސްޕާސް އާ ގުޅުނީ 42 މިލިއަން ޕައުންޑަށެވެ. އަދި އެންޑޮންބެލޭ 2019 ވަނަ އަހަރު އެ ޓީމަށް ދިޔައީ 55 މިލިއަން ޕައުންޑަށެވެ. ދެ ކުޅުންތެރިންވެސް ގެނައީ އެ ދުވަސްވަރުގެ ކްލަބް ރެކޯޑް ފީ އަކަށެވެ. ނަމަވެސް، އައު ކޯޗު އަންގޭ ޕޮސްޓެކޮގްލޫ ހަވާލުވިފަހުން ދެ ކުޅުންތެރިންވެސް ޓީމުގެ ފުރަތަމަ 11 ގައި ހިމަނާފައެއް ނުވެއެވެ.

މިއީ ޓޮޓެންހަމްއަށް ބަދަލުވިފަހުން ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެންޑޮންބެލޭ ބަދަލުވާ ތިންވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެކުރިން އޭނާ ވަނީ ކުރީގެ ކްލަބް ލިޔޯން އާއި ނަޕޯލީ އާއެކު ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކޮށްފައެވެ.

އަޔެކްސް އިން ޓޮޓެންހަމް އަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު ސަންޗޭޒް އެ ޓީމު ދޫކޮށްލަނީ ހަ އަހަރަށް ފަހުއެވެ. އޭނާ ވަނީ ސްޕާސް އަށް 207 މެޗު ކުޅެދީފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް