ކ. މާލެ
|
4 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 08:38
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރާއީ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރާއީ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
މަކުނުދޫގެ ތަރައްޤީ
ފާއިތުވެދިޔަ 50 އަހަރު ނުގެނެވުނު ތަރައްޤީ މިސަރުކާރުން މަކުނުދޫއަށް ގެނެސްދީފައިވޭ: މެންބަރު ރާއީ
 
ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްޤީ ބޭނުންވާނަމަ ރައީސް ސާލިހަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދޭން ޖެހޭ
 
ރަޖިސްޓަރޑް ރޭސިން ޓްރެކެއް އަޅާނެ
 
ކުރިއަށް އޮތް ދައުރަށް ރައީސް ސާލިހު އިންތިޚާބުވެއްޖެކަމުގައިވާނަމަ އެއާޕޯޓު އެޅިގެންދާނެ

ފާއިތުވެދިޔަ 50 އަހަރު ނުގެނެވުނު ތަރައްޤީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ހދ. މަކުނުދޫއަށް ގެނެސްދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރާއީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވެވި ބަނދަރު ބައްދަލުވުމުގައި މެންބަރު ރާއީ ވިދާޅުވީ ރައީސް ސާލިހު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މަކުނުދޫގެ ބަނދަރުގައި އޭޓީއެމްއެއް ގާއިމްކޮށްދެއްވި ކަމަށެވެ. ރަށުން ފައިސާ ނުނެގި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ދިއުމަކީ ވަރަށް އުދަނގޫކަމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއީ ސިފަކުރެއްވިއެވެ. ރާއީ ވިދާޅުވީ 10،000 ރުފިޔާ ނެގުމަށް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދާ މީހާ ލޯންޗަށް 3000 ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހުނު ޒަމާން ފައިތުވެއްޖެ ކަމަށެވެ. މިއަދު އާރްޓީއެލްގެ ޚިދުމަތާއެކު ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް ލުއިވެފައިވާ ކަމަށް ރާއީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މަކުނުދޫގެ ތަރައްޤީއަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ރާއީ ވިދާޅުވީ 50 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނެގުނެވުނު ތަރައްޤީ މިސަރުކާރުގައި އެރަށަށް ގެނެސްދީފައިވާ ކަމަށެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރާއީ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އޭނާ ވިދާޅުވީ މަކުނުދޫއަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނަމުންދާ މަންޒަރު ފެންނަ ކަމަށެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ދައުރަށް ރައީސް ސާލިހު އިންތިޚާބުވެއްޖެކަމުގައިވާނަމަ އެއާޕޯޓުގެ އިތުރުން ޒުވާނުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑާއި، ރަޖިސްޓަރޑް ރޭސިން ޓްރެކެއް އަޅާނެ ކަމަށެވެ. އަދިވެސް ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްޤީގެ ގެނެސްދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީ ދެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއީ ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު އިންތިޚާބު ވެއްޖެކަމުގައިވާނަމަ ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ނުދާނެ ކަމަށާއި، އެ ރަށުގައި އެއާޕޯޓު ނޭޅޭނެ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަަން ތިބޭފުޅުންގެ އެއާޕޯޓު ތިބޭފުޅުން އެކަމަކަށް އެންމެ ބޭނުންވި ކަންތައް އަބަދުމެ އެވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދައްކަމުން ދިޔަ. އަޅުގަނޑު ލީޑަރޝިޕް ބޭފުޅުންނަށް ވަކިވަކިން މިތަނުގައި ތިބި ލީޑަރުންނާއި ވާހަކަދެއްކެވި. ޝެއިޚް އިމްރާނާއި އަޅުގަނޑު އެވާހަކަ ދެއްކިން. އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރާއި ވާހަކަދެއްކިން. ކޯޑިނޭޓަރއާ ވާހަކަދެއްކިން. ރައީސްއަށް އަބަދު އަޅުގަނޑު ތިބޭފުޅުންގެ ވާހަކަތައް ގެންދިޔައިން. ނުކިއްސަރުގޮތަކަށް ވިދާޅުވީ ކޯޗެކޭތޯ. މިތަނަށް ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފައި ޕީޕީއެމްގެ ރައްޔިތުން ކޮޅަކާއި ބައްދަލުކޮށްފައި ވިދާޅުވީ ތިމަންނަ މި އެއާޕޯޓު އަޅާނަމޭ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާތަނެއްގައި. އަޅުގަނޑު ހިތައް އެރި ސުބްހާނަﷲއޭ. މިރަށުގެ ރައްޔިތުން ކައުންސިލަށް ހާޒިރުކޮށްފައި މުޅި ރައްޔިތުން އަތް ނަގާގެން ތަންފާސްކޮށްގެން އެޅިތަނެއް އެވިދާޅުވީ ތިމަންނަ ނާޅާނަމޭ. ނުކިއްސަރުކޮށް އެވިދާޅުވީ މިރަށުގައި އެއާޕޯޓު ނާޅާނަމޭ. ހަނދާން ކުރާތި މުއިއްޒު މިރަށުގައި އެއާޕޯޓެއް ނާޅާނެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރާއީ

ރާއީ ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްޤީ ބޭނުންވާނަމަ ރައީސް ސާލިހަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެމަނިކުފާނަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ރާއީ ގޮވާލެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް