ކ. މާލެ
|
3 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 16:19
ތޫފާން ހައިކުއިގެ ސަބަބުން ވެހެމުންދާ ބޯ ވާރޭއާއި ޖެހެމުންދާ ގަދަ ވައިގެ ސަބަބުން ޓައިވާންގެ 3000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައި
ތޫފާން ހައިކުއިގެ ސަބަބުން ވެހެމުންދާ ބޯ ވާރޭއާއި ޖެހެމުންދާ ގަދަ ވައިގެ ސަބަބުން ޓައިވާންގެ 3000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައި
ރޮއިޓާސް
ތޫފާން ހައިކުއި
ތޫފާން ހައިކުއިގެ ސަބަބުން ޓައިވާނުގެ މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފި
 
މި ތޫފާނުގެ ސަބަބުން ޓައިވާންގައި ވަނީ ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ ހާދިސާއެއްވެސް ހިނގާފައި
 
ގަދަ ވަޔާއި ވާރޭގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ 41 ފްލައިޓް ކެންސަލްކޮށް، ފެރީގެ ޚިދުމަތްތައްވެސް ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި
 
ތޫފާން ހައިކުއިގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުގު ސުކޫލްތަކާއި އޮފީސްތައްވެސް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި

ތޫފާން ހައިކުއިގެ ސަބަބުން ވެހެމުންދާ ބޯ ވާރޭއާއި ޖެހެމުންދާ ގަދަ ވައިގެ ސަބަބުން ޓައިވާނުގެ 3000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

ޓައިވާންގެ ވެރިރަށް ޓައިޕޭއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން އާދިއްތަ ދުވަހު 3،729 މީހުން ރައްކާތެރި ސަރަހައްދުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައި ވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ގަދަ ވަޔާއި ވާރޭގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ 41 ފްލައިޓް ކެންސަލްކޮށް ފެރީގެ ޚިދުމަތްތައްވެސް ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައެވެ.

މި ތޫފާނުގެ ސަބަބުން ޓައިވާނުގެ ދެކުނު އިރުމައްޗަށް އޮންނަ، މަދުން މީހުން އާބާދުވެފައިވާ ސަރަހައްދެއްގައި، އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ، ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ ހާދިސާއެއްވެސް ހިނގާފައެވެ.

ތޫފާން ހައިކުއިގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުގު ސުކޫލްތަކާއި އޮފީސްތައްވެސް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.

މި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ޓައިވާނުގެ ރައީސް، ސައި އިންގ ވެން ވަނީ އެގައުމުގެ ޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ އޮފިޝަލުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މިބައްދަލުވުމެއްގައި ސައި ވަނީ، އާންމު ރައްޔިތުން ބޭރަށް ނުނިކުތުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ. އަދި ފަރުބަދަތަކަށް ނޭރުމަށާއި މޫދުގެ އެކި އެކި ކުޅިވަރުތައް ނުކުޅުމަށްވެސް ސައި ވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

ތޫފާން ހައިކުއި މިހާރު ދަތުރު ކުރަމުންދަނީ ޓައިވާން ސްޓްރައިޓުން ޗައިނާއާ ދިމާއަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް