ކ. މާލެ
|
3 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 11:08
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބަޔާންގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބަޔާންގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޖަރުމަނު ލީގު
ބޮރޫޝިއާ މުންޗެންގްލަޑްބެކް ބަލިކޮށް، ބަޔާން ކުރިއަށް
 
ބޮރޫޝިއާ މުންޗެންގްލަޑްބެކްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ބަޔާން އިން ކާމިޔާބު ކުރީ ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން

ޖަރުމަނު ލީގުގައި ބޮރޫޝިއާ މުންޗެންގްލަޑްބެކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކް ތިން ވަނަ މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.

ލީގުގައި ބޮރޫޝިއާ މުންޗެންގްލަޑްބެކްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ބަޔާން އިން ކާމިޔާބު ކުރީ ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނެގީ ބޮރޫޝިއާ މުންޗެންގްލަޑްބެކް އިންނެވެ. މެޗުގެ 30 ވަނަ މިނެޓުގައި މެކްސިމިލިއަން ވޮބާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އެ ޓީމަށް ކުރި ހޯދައިދިނީ ކޯ އިޓަކޫރާ އެވެ. ބަޔާނުން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ކުރީ ކޮޅު ބަޔާނަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ލެރޯއީ ސާނޭ އެވެ. ސާނޭ އެ ލަނޑު ޖެހީ ޔޯސުއާ ކިމިކް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. މެޗުން ބަޔާން މޮޅުކޮށްދީ، މުހިންމު ތިން ޕޮއިންޓު ހޯދައިދިނީ 87 ވަނަ މިނެޓުގައި މަތީސް ޓެލް އެވެ. އޭނާ ވެސް ލަނޑު ޖެހީ ކިމިކް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ.

Advertisement

މޮޅާއެކު ބަޔާން އޮތީ ދެ ވަނައިގަ އެވެ. އެއީ މިހާތަަނަށް ކުޅުނު ތިން މެޗުން ނުވަ ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބަޔާ ލެވަކޫސަން އަށް ވެސް ލިބެނޫ ނުވަ ޕޮއިންޓެވެ. ލެވަކޫސަން ކުރި ހޯދަނީ ފައިދާ ލަނޑުންނެވެ. ލީގުގައި ދެން ބަޔާނަށް އޮންނަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލެވަކޫސަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. އެ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކަށް އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ނެގުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް