ކ. މާލެ
|
3 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 08:16
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ފޮރެސްޓުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ފޮރެސްޓުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާރސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ފޮރެސްޓު ކައިރިން ބަލިވެ، ޗެލްސީ އަށް ކުރިއަށް ދެވޭ ގޮތެެއް ނުވޭ
 
ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުގެ ތެރެއިން ޗެލްސީ މޮޅުވީ އެންމެ މެޗަކުން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ޗެލްސީ ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

ޗެލްސީގެ އަމިއްލަ ދަނޑު، ސްޓެމްފޯޑް ބްރިޖުގައި ކުޅުނު މެޗުން އެ ޓީމު ބަލިވީ 1-0 އިންނެވެ. މިއީ މި ސީޒަންގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޗެލްސީން ކުޅުނު ހަތަރު ވަނަ މެޗެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެ ޓީމު މޮޅުވީ އެންމެ މެޗަކުންނެވެ. އެއް މެޗު އެއްވަރުވީއިރު، ދެ މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ.

Advertisement

މެޗުގައި ޗެލްސީން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ހިފިފައެއް ނުވެ އެވެ. މެޗުގައި ފޮރެސްޓުގެ ގޯލު އޭރިޔާ ތެރެއިން ރަހީމް ސްޓާލިން ފޮނުވާލަން މަސައްކަތް ކުރި ބޯޅަ، ފަޔަން ނޭރުމުގެ ސަބަބުން ފޮނުވާލެވޭ ގޮތް ނުވީ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އެންޒޯ ފެނާންޑޭޒް ފޮނުވާލި ބޯޅަ ދިޔައީ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑި މަތިން ބޭރަށެވެ. ޗެލްސީ އަށް ލިބުނު ފުރުސަތުތައް ނިންމާނުލެވިގެން އުޅެނިކޮށް، ދެ ވަނަ ހާފުގައި ފޮރެސްޓުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ތިން ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ލަނޑު ޖެހީ އެންތަނީ އެލަންގާ އެވެ. ތިރި ތިރިން އޭނާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ވަނީ ގޯލުގެ ކަނަށެވެ.

ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ޗެލްސީ އަށް ލިބުނޫ ހަތަރު ޕޮއިންޓެވެ. އެ ޓީމު އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ 11 ވަނައިގަ އެވެ. ޗެލްސީ އަތުން ހޯދި މޮޅާއެކު، ހަތަރު މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން ފޮރެސްޓު އޮތީ ނުވަ ވަނައިގަ އެވެ. ލީގުގައި ދެން ޗެލްސީ އަށް އޮންނާނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ބޯންމައުތާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް