ކ. މާލެ
|
2 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 11:19
އެރިކް ގާސިއާ
އެރިކް ގާސިއާ
ޓްވީޓަރ
ބާސެލޯނާ
އެރިކް ގާސިއާ، ޖިރޯނާއަށް ދޫކޮށްލަން ބާސެލޯނާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ
ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ގާސިއާ ދޫކޮށްލަން ބާސެލޯނާއިން ބޭނުންނުވާއިރު، ދާއިމީ ގޮތެއްގައި އޭނާ ހޯދޭނެ މާއްދާ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާފައެއް ނުވޭ

ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ޑިފެންޑަރު އެރިކް ގާސިއާ ޖިރޯނާއަށް ދޫކޮށްލަން އެ ކުލަބުން އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ.

ގާސިއާ ހޯދުމަށް ޖިރޯނާއިން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތުގައި ބާސެލޯނާއިން ވަނީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އޭނާ ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވެފައެވެ. ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ގާސިއާ ދޫކޮށްލަން ބާސެލޯނާއިން ބޭނުންނުވާއިރު، ދާއިމީ ގޮތެއްގައި އޭނާ ހޯދޭނެ މާއްދާ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާފައެއް ނުވެއެވެ. ބާސެލޯނާއިން ގާސިއާ ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވުމާއެކު، ކުރިއަށް އޮތް ވަގުތުތަކުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ރަސްމީކޮށް ޖިރޯނާއަށް ބަދަލުވާނެއެވެ. އެ ކުލަބުން މިހާރު ވަނީ ގާސިއާ އެކުލަބަށް ގެންނަކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. ގާސިއާ އެ ކުލަބާ ގުޅޭނީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޒަންގެ ނިޔަލަށެވެ،

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ސީނިއާ ކެރިއަރު ފެށި ގާސިއާ، އެ ކުލަބު ދޫކޮށް ބާސެލޯނާއަށް ބަދަލުވީ 2021 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭރު ބާސެލޯނާއާއެކު އޭނާ ސޮއިކުރީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައެވެ. އެހެންކަމުން އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ، ގާސިއާ ވަނީ މިހާތަނަށް ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެދިން 70 މެޗުން އެއް ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ވަނީ ސްޕެނިޝް ލީގު އަދި ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ގާސިއާ ވަނީ ސިޓީއަށް 35 މެޗު ކުޅެދީފައެވެ. އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާއަށް ސްޕެއިންގެ ގައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ލިބުނީ 2020 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ ސްޕެއިންގެ އުމުރުފުރާތަކުގެ ޓީމުތަކަށްވެސް ކުޅެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް