ކ. މާލެ
|
31 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 09:41
ގައުމީ ޓީމް އިއްޔެ ބޭއްވި ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން
ގައުމީ ޓީމް އިއްޔެ ބޭއްވި ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެ އެމްވީ
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު
ސުޒޭންގެ އެހީތެރިންނަށް މުހައްމަދު އާދަމާއި ޝާކިއްޓޭ
 
ގައުމީ ޓީމު ޕްރެކްޓިސް ފެށިކަން އެފްއޭއެމުން ނުބުނޭ

ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި ބަނގްލަދޭޝްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ތައްޔާރުވާ މެޗަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ޕްރެކްޓިސް ފަށައިފި އެވެ.

އިއްޔެ ހަވީރު ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބޭއްވި ފަރިތަކުރުންތައް ލީޑްކުރީ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން އެވެ. އޭނާގެ އެހީތެރިންނަށް ތިބީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ ކޯޗު އަހުމަދު ޝާކިރު (ޝާކިއްޓޭ) އާއި ކޯޗިންއާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ދުރުގައި ހުރި އެފްއޭއެމްގެ ކޮންސަލްޓަންޓް މުހައްމަދު އާދަމެވެ. އަދި ޕްރެކްޓިސް ބެލުމަށް އެފްއޭމުގެ ޓެކްނިކަލް ޑައިރެކްޓަރު ޕޯލް ތޯމަސް ސްމޯލީ ވެސް ދަނޑަށް ގޮސް ހުއްޓެވެ.

ނަމަވެސް ގައުމީ ޓީމު ޕްރެކްޓިސް ފެށިކަން އެފްއޭއެމުން މިހާތަނަށް އާއްމުކޮށް ބުނެފައިނުވެ އެވެ. މާލީ މައްސަލަތަކާއެކު ހިންގުން ބޮއްސުންލާފައިވާ އެފްއޭއެމަކީ އަމިއްލަ އަށް އިސްނަގައިގެން މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގައި ވަރަށް ފަހަތުގައި އުޅޭ ބައެކެވެ.

ގައުމީ ޓީމު އިއްޔެ ފަރިތަކުރަން ފެށިއިރު ތިން ކީޕަރުންނާއެކު 25 ވަރަކަށް ކުޅުންތެރިން ތިއްބެވެ. ގޯލްކީޕަރު ޓްރޭނަރަކަށް ހުރީ ގައުމީ އަންހެން ޓީމުގެ ކީޕަރު ޓްރޭނަރު ހަސަން ހަމީދު (ޑަކޭ) އެވެ. މިއީ މުސާރަނުދެވިގެން ކީޕަރު ޓްރޭނަރުކަމުން ކުރީގެ ގައުމީ ކީޕަރު އަސްލަމް އަބްދުއްރަހީމް ދުރަށް ދިއުމާ ގުޅިގެން ގެނެސްފައިވާ ބަދަލެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުރީގެ ގައުމީ ކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ވެސް ފަހުން އެފްއޭއެމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ނުފެނެ އެވެ.

އަންނަ އޮކްޓޫބަރު މަހު ބަނގްލަދޭޝްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހޭ ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގެ ދެ މެޗަށް ތައްޔާރުވާން ގައުމީ ޓީމު މިފެށީ ދިވެހި ލީގު ދޮޅު މަހަށް މެދު ކަނޑާލުމަށްފަހު އެވެ. އަދި ގައުމީ ޓީމު އަލުން މެޗަކަށް ތައްޔާރުވާން މި ފެށީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ މިފަހުގެ ތާރީހުގައި ކުރިމަތިލާންޖެހުނު އެންމެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަށްފަހު އެވެ. އެއީ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ބަނގްލަދޭޝް އަތުން 20 އަހަރު ތެރޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަލިވެ، އެ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކެޓުމަށް ފަހު އެވެ. އެ ނަތީޖާގެ ސަބަބުން ކޯޗުކަމުން އިޓަލީގެ ފްރެންޗެސްކޯ މޮރިއެރޯ ވަކިކޮށް، ކޯޗުކަން ދީފައިވަނީ އޭނާގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗު ސުޒޭނަށެވެ. އޭނާ އަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ކޯޗެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް