ކ. މާލެ
|
31 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 07:39
ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ އަންސޫ ފާޓީ
ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ އަންސޫ ފާޓީ
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އަންސޫ ފާޓީ ބްރައިޓަނަށް ދޫކޮށްލަން ބާސެލޯނާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ
 
އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ފާޓީ ހޯދޭނެ މާއްދާ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނައިފައެއް ނުވޭ

ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ޒުވާން ފޯވާޑް އަންސޫ ފާޓީ، ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ބްރައިޓަނަށް ދޫކޮށްލަން އެ ކުލަބުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ފާޓީ ހޯދުމަށް ބްރައިޓަނުން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތުގައި މިހާރު ވަނީ ބާސެލޯނާއާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފަ އެވެ. އުމުރުން 20 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ބްރައިޓަން އާއެކު ސޮއި ކުރާނީ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަަސްވުމެއްގަ އެވެ. އެހެންކަމުން 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އޭނާ އެ ކުލަބަށް ކުޅޭނެ އެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ފާޓީ ހޯދޭނެ މާއްދާ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނައިފައެއް ނުވެ އެވެ. އެއީ ބާސެލޯނާ އިން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި އޭނާ ދޫކޮށްލަން ބޭނުން ނުވާތީ އެވެ.

މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ބްރައިޓަނަށް ބަދަލުވާން ކުރަން ޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފާޓީ، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ބްރައިޓަނަށް ދާނެ އެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާގެ މެޑިކަލްގެ ކަންކަން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެ ކުލަބުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ބްރައިޓަން އިން ބޭނުންވަނީ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ފާޓީގެ ސޮއި ހޯދުމަށެވެ. އޭނާ ހޯދުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބާރު އަޅަނީ ބްރައިޓަންގެ ކޯޗެވެ.

Advertisement

ފާޓީ އޭނާގެ ސީނިއާ ކެރިއަރު ބާސެލޯނާ އިން ފެށީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން މި ފާއިތުވި ފަސް ސީޒަންގެ ތެރޭގައި އޭނާ ވަނީ ބާސެލޯނާ އަށް 111 މެޗު ކުޅެދީ، 29 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ވަނީ ތިން ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމާ ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ހަވާލުވީ ފަހުން، ފާޓީ އަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބޭތީ، އޭނާގެ ބައްޕަ ވަނީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ފާޓީ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާކަމަށް ވެސް އޭނާގެ ބައްޕަ ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް ފާޓީ އޭރު ވެސް ބުނީ އޭނާ ހުންނަން ބޭނުންވަނީ ބާސެލޯނާގައި ކަމަށެވެ.

ފާޓީ އަންނަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުން ސްޕެއިންގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ވެސް ކުޅެމުންނެވެ. މިހާތަނަށް ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެދިން ނުވަ މެޗުގައި އޭނާ ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ސްޕެއިންނާއެކު އޭނާ ވަނީ ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. ސީނިއާ ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުމުގެ ކުރިން ފާޓީ ވަނީ، ސްޕެއިންގެ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ވެސް ކުޅެފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް