ކ. މާލެ
|
30 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 23:20
ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި އެ ގައުމުގެ ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ
ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި އެ ގައުމުގެ ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
ރަޝިޔާގެ ހަމަލާތަކެއް އަނެއްކާވެސް ކިއެވްއަށް، 2 މީހަކު މަރުވި
 
މި ހަމަލާ އަޒާމުވެފައިވަނީ ކިއެވް ގެ އާންމު އިމާރާތްތަކާއި، ޕާރކަކަށް އަދި ސްކޫލްއަކަށް
 
މި ހަމަލާގައި، އެ ސިޓީގެ ތިން މީހަކު ޒަހަމްވެފައިވާކަމަށްވެސް މައުލޫމާތުދޭ

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި އެ ގައުމުގެ ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

މިހަމަލާ ދީފާވަނީ ބުދަ ދުވަހު ޔޫކްރެއިން ގެ ވެރި ރަށް ކިއެވް އަށެވެ.

މި ހަމަލާ އަޒާމުވެފައިވަނީ ކިއެވް ގެ އާންމު އިމާރާތްތަކާއި، ޕާރކަކަށް އަދި ސްކޫލްއަކަށް ކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ އޮފިޝަލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މި ހަމަލާގައި، އެ ސިޓީގެ ތިން މީހަކު ޒަހަމްވެފައިވާކަމަށްވެސް މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ރަޝިއާއިން ފޮނުވާލި 28 މިސެއިލް ޔޫކްރެއިންގެ ވައިގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވައްޓާލައިފާވާކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. އަދި 16 ޑްރޯންގެ ތެރެއިން 15 ޑްރޯންވެސް ވައްޓާލާފައިވާކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ވައިގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނެއެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރާ ހަމަލާދޭން ފަށާފައި ވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ހަމަލާތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށްދާއިރު، ހަނގުރާމައިގައި ޔޫކްރެއިނަށް ވަނީ އުމްރާނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް