ކ. މާލެ
|
29 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 09:05
ސްޕެއިން އެފްއޭގެ ރައީސް އަދި އދ ގެ ތަރުޖަމާނު
ސްޕެއިން އެފްއޭގެ ރައީސް އަދި އދ ގެ ތަރުޖަމާނު
ޓްވީޓަރ
ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން
ސްޕެއިން އެފްއޭގެ ރައީސް ރުބިއާލޭސްގެ އަމަލަށް އދ ގެ ތަރުޖަމާނު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ
 
އޭނާ ވިދާޅުވީ ކުޅިވަރުގެ ތެރޭގައި އަދިވެސް ފެންނަން އޮތީ ޖިންސީ ތަފާތު ކުރުމުގެ ނާޒުކު މައްސަލައެއް ކަމަށް

ސްޕެއިން ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް ލުއިސް ރުބިއާލޭސް އަށް، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އދ)ގެ ތަރުޖަމާނު ސްޓެފޭން ދުޖަރިކް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ފީފާ އަންހެން ވޯލްޑް ކަޕްގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރި ސްޕެއިން ޤައުމީ އަންހެން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ބޮސްދިން މައްސަލާގައި ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ) އިން ވެސް މިހާރު ވަނީ އޭނާ ސަސްޕެންޑުކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ސްޕެއިންގެ ވަގުތީ ބޮޑު ވަޒީރާއި، ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވަޒީރުން ހިމެނޭހެން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އޭނާ އަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ގޮވާލައްވައިފަ އެވެ.

Advertisement

އެ މައްސަލަ ހިލިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި އދ ގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ، ކުޅިވަރުގެ މިފަދަ ހަފްލާއެއްގައި ކުޅުންތެރިޔަކަށް ބޮސްދިނުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫވި ކަމެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ކުޅިވަރުގެ ތެރޭގައި އަދިވެސް ފެންނަން އޮތީ ޖިންސީ ތަފާތު ކުރުމުގެ ނާޒުކު މައްސަލަ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ އުންމީދުކުރައްވަނީ ސްޕެއިންގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ފަރާތްތަކާއި، އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން އެކަމުގައި އަންހެން ކުޅުންތެރިން ނުވަތަ އެތުލީޓުންގެ ހައްގުތަކަށް އިހުތިރާމުކޮށް، އެކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ވިދާޅުވީ އެކަމަކީ ޖިނާއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިއަދާ ހަމައަށް ކަންކަން ވެފައި އޮތް ގޮތަށް ބަލާއިރު، އެއީ ރުހުމުގައި ހިނގާފައި އޮތް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފެންނަން ނެތް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފެށުމުން، ރުބިއާލޭސްގެ ފަރާތުން ވަނީ ބަޔާނެއް ނެރިފަ އެވެ. އެކަމުގައި އޭނާ އިސްތިއުފާ ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނަމުން އައި ނަމަވެސް، ރުބިއާލޭސް ވަނީ އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ވެސް ދެކޮޅު ހަދާފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް