ކ. މާލެ
|
27 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 21:30
ފައިނަލް މެޗުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ޝައްފާން
ފައިނަލް މެޗުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ޝައްފާން
އެމްއޯސީ
އައިއޯއައިޖީ
އައިއޯއައިޖީ: ފިރިހެން ޓީޓީ ޓީމަށް ސާބަސް، ފައިނަލް މެޗުގައިވެސް އާދަޔާ ޚިލާފު ހިތްވަރެއް!
 
މިއީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތަކުން ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ޓީޓީ ޓީމަށް ރިހި މެޑަލް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު

ފައިނަލް މެޗުން ބަލިވިނަމަވެސް، އާދަޔާ ޚިލާފު ހިތްވަރަކާއެކެ ރިހި މެޑަލް ހޯދާ، ގައުމީ ފިރިހެން ޓޭބަލް ޓެނިސް ޓީމުން އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގައި ތާރީޚީ ކާމިޔާބެއް ހޯދައިފިއެވެ.

މުޅި މުބާރާތުގައިވެސް ފިރިހެން ޓީޓީ ޓީމުން ދައްކާފައިވަނީ އާދަޔާ ޚިލާފު ހިތްވަރެކެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ބަލިވިނަމަވެސް، އައު ހިތްވަރަކާއެކު ކުޅެ، ގައުމީ ޓީމުން ވަނީ ޖެހިގެން އައި ދެ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައެވެ. އެއީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މޮރިޝަސް އާއި ކޮމޮރޮސް ކައިރިން މޮޅުވެގެނެވެ. މިއީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތަކުން ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ޓީޓީ ޓީމަށް ރިހި މެޑަލް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ގައުމީ ޓީމު ބަލިވެފައިވަނީ ހަމައެކަނި މަޑަގަސްކަރަ ކައިރިންނެވެ.

ފައިނަލް މެޗުގައި މަޑަގަސްކަރަ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެފައިވަނީ 3-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ފުރަތަމަ ގޭމުގައި ރާއްޖެއިން ކުޅެން ނިކުތީ މުހައްމަދު ޝައްފާން އިސްމާއީލް އެވެ. ޝައްފާން ވަނީ 3-2ން ފުރަތަމަ ގޭމު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ފުރަތަމަ ސެޓު 11-6ން މަޑަގަސްކަރަ ކުޅުންތެރިޔާ ކާމިޔާބުކުރިއިރު، ޖެހިގެން އައި ދެ ސެޓު 11-5 އަދި 11-2 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ޝައްފާން އެވެ. ހަތަރުވަނަ ސެޓު 11-9 އިން ކާމިޔާބުކުރީ މަޑަގަސްކަރަ ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. ޝައްފާން، ގޭމުގެ އެންމެ ފަހު ސެޓު ކާމިޔާބުކުރީ 11-6 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ދެވަނަ ގޭމުގައި ރާއްޖޭގެ މޫސާ މުންސިފް އަހުމަދު ވަނީ މަޑަގަސްކަރައިގެ ޖޮނަތަން އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިވެފައެވެ. ޖޮނަތަން ސެޓުތައް ކާމިޔާބުކުރީ 11-9، 11-7 އަދި 11-5 އިންނެވެ.

Advertisement

މަޑަގަސްކަރައިން ވަނީ ޖެހިގެން އައި ގޭމުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ރާއްޖޭގެ އަޚްޔަރު އަހުމަދު ޚާލިދު އާ ވާދަކޮށް، މަޑަގަސްކަރަ ކުޅުންތެރިޔާ މޮޅުވެފައިވަނީ 3-1 އިންނެވެ. ފުރަތަމަ ސެޓު 11-6 އިން އަޚްޔަރު ކާމިޔާބުކުރި ނަމަވެސް، ޖެހިގެން އައި ތިން ސެޓު ކާމިޔާބުކުރީ މަޑަގަސްކަރަ ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އޭނާ ސެޓުތައް ކާމިޔާބުކުރީ 11-9، 11-4 އަދި 11-8 އިންނެވެ.

ޝައްފާން ވަނީ އޭނާ ކުޅުނު ދެވަނަ ގޭމުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މެޗުގެ ހަތަރުވަނަ ގޭމުގައި ޖޮނަތަން އާ ވާދަކޮށް ޝައްފާން މޮޅުވީ 3-1 އިންނެވެ. ފުރަތަމަ ދެ ސެޓު 11-8 އަދި 12-10 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ޝައްފާން އެވެ. ނަމަވެސް ޖޮނަތަން ވަނީ ޖެހިގެން އައި ދެ ސެޓު 11-6 އަދި 11-8 އިން ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ފަހު ސެޓު ޝައްފާން ކާމިޔާބުކުރީ 11-6 އިންނެވެ.

މެޗުގެ އެންމެ ފަހު ގޭމުގައި ރާއްޖެއިން ކުޅެން ނިކުތީ މުންސިފް އެވެ. ފުރަތަމަ ސެޓު 13-11 އިން ކާމިޔާބުކުރިނަމަވެސް، ޖެހިގެން އައި ތިން ސެޓުން މުންސިފް ވަނީ ބަލިވެފައެވެ. އެއީ 11-6، 11-4 އަދި 16-14 އިންނެވެ. ފަހު ސެޓުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ޖެހޭދެންވެސް މުންސިފް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްވަރުކޮށްފައެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ޓީޓީ ޓީމަށް ކާމިޔާބު މުބާރާތެކެވެ. ޓީމް އިވެންޓުން ރިހި މެޑަލް ހޯދިއިރު، ކުރިޔަށް ހުރި އިވެންޓުތަކުގައިވެސް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރޭނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް