ކ. މާލެ
|
25 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 17:21
އައިސީސީއާރުގެ ދަށުން 6 ދަރިވަރުންނަށް ސްކޮލަޝިޕް ދީފި
އައިސީސީއާރުގެ ދަށުން 6 ދަރިވަރުންނަށް ސްކޮލަޝިޕް ދީފި
އައިސީސީއާރު
އައިސީސީއާރުގެ ދަށުން 6 ދަރިވަރުންނަށް ސްކޮލަޝިޕް ދީފި
 
މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އިތުރު ތައުލީމު ހޯދުމަށް އިންޑިއާ އަކީ ރަނގަޅު ގައުމެއްކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް
 
ސްކޮލަޝިޕް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ހައިކޮމިޝަނަރ އާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
 
މުނު މަހާވަރު ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއިން އަބަދުވެސް ރާއްޖެއަށް ޚާއްސަ އަހަމިއްޔަތުކަމެއް ދޭ ކަމަށް

މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން އިންޑިއަން ކައުންސިލް ފޮ ކަލްޗަރަލް ރިލޭޝަންސް (އައިސީސީއާރު) 6 ސްކޮލަޝިޕް ދީފިއެވެ.

Advertisement

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގައި ސްކޮލަޝިޕްދިނުމަށް ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސްކޮލަޝިޕް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ހައިކޮމިޝަނަރ މުނު މަހާވަރާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އެވެ.

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ލިއުން ހަވާލު ކުރައްވަނީ

އައިސީސީއާރުގެ ދަށުން ސްކޮލަޝިޕް ލިބުނު ދަރިވަރުންނަކީ:

1. ޝައުކަތު އަބްދުﷲ : އެމް.އެސް ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ އެޓް އެން.އެފް.އެސް.ޔޫ ޔުނިވަރސިޓީ، ގޯއާ، ޕީޖީ

2. މުހައްމަދު އީމާން: އެން.އެފް .އެސް.ޔޫ ޔުނިވަރސިޓީ، ގުޖުރާތު، ޕީއެޗްޑީ، ޕީޖީ

3. އަބްދުﷲ ރާމިހް: އެން.އެފް.އެސް.ޔޫ ޔުނިވަރސިޓީ، ގުޖުރާތު، ޕީޖީ

4. ސާމް ސައީދު: އެން.އެފް.އެސް.ޔޫ ޔުނިވަރސިޓީ، ގުޖުރާތު، ޕީޖީ

5. ހުޒާމަތު އަހުމަދު: އެން.އެފް.އެސް.ޔޫ ޔުނިވަރސިޓީ، ގުޖުރާތު، ޕީޖީ

6. ފާތިމަތު ޔަމާނީ ހަބީބް: އެން.އެފް.އެސް.ޔޫ ޔުނިވަރސިޓީ، ގުޖުރާތު، ޕީއެޗްޑީ

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ސްކޮލަޝިޕް ލިބުނު ދަރިވަރުންނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވީ އިތުރު ތައުލީމު ހޯދުމަށް އިންޑިއާ އަކީ ރަނގަޅު ގައުމެއްކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ސައިންސާއި އިންޖިނިއަރިންގ އަދި އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން އިންޑިއާއަކީ އެހެން ގައުމުތަކަށް ނަމޫނާ ގައުމެއްކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކިޔަވާ ނިންމުމަށްފަހު އެނބުރި ގައުމަށް އައިސް ކިޔެވި އެއްޗެއްގެ ބޭނުން ރަނގަޅުގޮތުގައި ހިފުމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނު ދަރިވަރުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ލިއުން ހަވާލު ކުރައްވަނީ

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނަރ މުނު މަހާވަރު ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއިން އަބަދުވެސް ރާއްޖެއަށް ޚާއްސަ އަހަމިއްޔަތުކަމެއް ދޭ ކަމަށެވެ. އަދި ސްކޮލަޝިޕްތަކުގެ އިތުރުން ކިޔެވުމުގެ އިތުރު ފުރުސަތުތައް ރާއްޖެއަށް ދެމުން ގެންދާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސްކޮލަޝިޕަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުންނަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް