ކ. މާލެ
|
23 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 07:57
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އަލް ނަސްރުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އަލް ނަސްރުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
އަލް ނަސްރު
އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ފަހަތުން އަރައި މޮޅުވެ އަލް ނަސްރު، އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް
މެޗު އަލް ނަސްރުން ކާމިޔާބު ކުރީ ފަހަތުން އަރަައި 4-2 އިން

އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޕްލޭ އޮފް މެޗުގައި ޝަބާބް އަލް އަހްލީ ބަލިކޮށް، މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން އަލް ނަސްރު ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު އަލް ނަސްރުން ކާމިޔާބު ކުރީ ފަހަތުން އަރަައި 4-2 އިންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ އަލް ނަސްރުންނެވެ. މެޗު ފަށައިގެން 11 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ބްރެޒިލްގެ ޓަލިސްކާ އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ޝަބާބުން ވަނީ ފަހަތުން އަރައި ދެ ލަނޑު ޖަހައިގެން، މެޗުގެ ލީޑު ނަގައިފަ އެވެ. މެޗުގެ 18 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ ޔަހްޔާ އަލް ޣައްސާނީ އެވެ. އޭގެ ފަހުން 46 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ވެސް އޭނާ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފުގައި އަލް ނަސްރުން މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރީ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވާން ދެ މިނެޓެއް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ. އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ސުލްތާން އަލް ޣަނާމް އެވެ. މެޗުގައި އަލް ނަސްރުން ލީޑު ނަގައި، ލީޑު ފުޅާ ކުރީ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ އިތުރަށް ދެއްކު ވަގުތުގަ އެވެ. އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޓަލިސްކާ އެވެ. ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ މާސެލޯ ބްރޮޒޮވިޗް އެވެ.

މި މެޗަށް ކުރިމަތިލީއިރު، އަލް ނަސްރު އޮތީ ރަނގަޅު ފޯމެއްގައެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެ މެޗުގެ ކުރިން ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގައި ކުޅުނު ދެ މެޗުން ބަލިވެފައި އޮތުމުންނެވެ. މިދިޔަ ސީޒަންގެ ސައުދީ ލީގުގެ ދެ ވަނައިގައި އަލް ނަސްރު ނިންމާލަން ޖެހުނުއިރު، އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ވެސް ޖާގަ ނުލިބެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް