ކ. މާލެ
|
22 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 07:56
އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ
އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ
ރޮއިޓާސް
އާސެނަލް
ދިހަ ކުޅުންތެރިންނާއެކު އާސެނަލުން ހޯދި މޮޅަށް އާޓެޓާގެ ތައުރީފު
 
ދެ ވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކު ޑިފެންޑަރު ޓަކެހީރޯ ޓޮމިޔާސޫ އަށް ރަތް ކާޑު ދެއްކުމުން، ވަކި ހިސާބަކުން ކުޅުނީ ދިހަ ކުޅުންތެރިންނާއެކު

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކްރިސްޓަލް ޕެލެސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ، އާސެނަލުން ހޯދި މޮޅަށް ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

ޕެލެސްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ 67 ވަނަ މިނެޓުން ފަށިގެން އާސެނަލުން ކުޅުނީ އެއް ކުޅުންތެރިޔަކު މަދުކޮށެވެ. އެއީ ދެ ވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކު ޑިފެންޑަރު ޓަކެހީރޯ ޓޮމިޔާސޫ އަށް ރަތް ކާޑު ދެއްކުމުންނެވެ. އެ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން އާޓެޓާ ބުނީ، މެޗުން މޮޅުވާން އެދިގެން ތިބި މިންވަރު، ކުޅުންތެރިންގެ އުފާ ފާޅު ކުރުމުން ވެސް ފެންނާނެ ކަމަށެވެ. އާޓެޓާ ބުނީ ޓީމުގެ ބެންޗުގައި ތިބޭ ކުޅުންތެރިން އަބަދު ވެސް ބޭނުންވާނީ ކުޅެން ނުކުމެ، ޓީމު މޮޅު ކޮށްދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން އެކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންނަ ކަމަށާއި، ކުޅުންތެރިންގެ މަސައްކަތަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ ޖުމުލަކޮށް މުޅި މެޗުގައި އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިން ދެއްކީ މޮޅު ކުޅުމެއް ކަމަށެވެ. އެއީ އާސެނަލުން ބޭނުންވާ ގޮތްކަން ފާހަގަކޮށް އާޓެޓާ ބުނީ، ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރިއަރަން ވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އިދިކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހުނު ޕެލެސް ޓީމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ޓީމެއް ކަމަށާއި، އެމީހުން ވެސް އާސެނަލަށް އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތި ކުރުވި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް އާސެނަލުން މާ ބޮޑަށް އެ ފުރުސަތު ނުދޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. އިތުރަށް އާޓެޓާ ބުނީ ވަކި ހިސާބަކުން އެއް ކުޅުންތެރިޔަކު މަދުން ކުޅެން ޖެހުމަކީ ވެސް ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށެވެ. ދިހަ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ވެސް މެޗުން މޮޅުވެނުނީ ކުޅުންތެރިން ކުރި ހިތްވަރުން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

މެޗުގައި އާސެނަލްގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެކީ އެޑީ އެންކެޓިއާ ގުޅޭ ގޮތުން އާޓެޓާ ބުނީ، އޭނާ އަކީ ހުނަރުވެރި މޮޅު ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ. އާޓެޓާ ބުނީ، އެންކެޓިއާ އަންނަނީ ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ވެސް ހޯދަމުން ކަމަށާއި، އޭނާ އަކީ އާސެނަލުން ބޭނުންވާ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ.

އާޓެޓާ ބުނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ކަންތައްވީ ގޮތުން ފިލާވަޅު ލިބިގަނެ، މި ސީޒަނުގައި ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން އެ ރޫހު ފެންނަ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް