ކ. މާލެ
|
22 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 07:35
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތައްޓާއެކު ސްޕެއިންގެ ކުޅުންތެރިން ބަހުގައި
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތައްޓާއެކު ސްޕެއިންގެ ކުޅުންތެރިން ބަހުގައި
ރޮއިޓާސް
ފީފާ އަންހެން ވޯލްޑް ކަޕް
އެތައް ހާސް ސަޕޯޓަރުންނަކާއެކު ސްޕެއިނުން ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި
 
މީޑިއާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހޯމަ ދުވަހު އޮތް އުފާ ފާޅުކުރުމުގައި 75،784 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވި

މިއަހަރުގެ ފީފާ އަންހެން ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރި ސްޕެއިން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންނަށް، އެ ޤައުމުގެ މެޑްރިޑުން ހޫނު މަރުޙަބާ އެއް ކިޔައިފި އެވެ.

ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތައްޓާ އެކު ސްޕެއިން ޓީމު މެޑްރިޑަށް ގޮސްފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ. ޓީމަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމާއި، ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް އެތައް ހާސް ސަޕޯޓަރުންތަކެއް ވަނީ މެެޑްރިޑުގެ މަގުތަކަށް ނުކުމެފަ އެވެ. ސްޕެއިން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ތިބި ބަހުގައި ހުރެ ވާހަކަ ދައްކަމުން ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އިވާނާ އަންދްރޭސް ބުނީ، މިއީ ސަޕޯޓަރުންގެ ހިއްސާ އޮތް ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ސްޕެއިން އަށް ލިބުނު ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތައްޓަކީ ސަޕޯޓަރުންގެ ހައްގެއް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަދި ސަޕޯޓަރުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު ސަޕޯޓަށް އޭނާ ވަނީ ޝުކުރު އަދާ ކޮށްފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސްޕެއިންގެ ޑިފެންޑަރު އޮލްގާ ކަރްމޯނާ ބުނީ، މިއީ މުޅި ޤައުމަށް ވެސް ޚާއްސަ ވަގުތު ކޮޅެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، އެ ވަގުތުގައި ވެސް އޭނާ އަށް ވަރަށް އުނދަގޫ އިހުސާސްތަކެއް ކުރުވާ އެހެން ކަމެއް އޮތް ކަމަށް އޮލްގާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ ފައިނަލް މެޗު އޮތް ދުވަހަކީ އެތައް އިހުސާސްތަކެއް ހިނގި ދުވަހެއް ކަމަށެވެ. އޮލްގާ ބުނީ މުޅި ޙަޔާތުގައި ވެސް ކުރިމަތިލި އެންމެ އުފާވެރިކަމަށް ފަހު، ދެން ލިބުނީ މުޅި މީހާ އެއްކޮށް ހުއްޓުމަކަށް އައި ކަހަލަ ޚަބަރެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ އެ އިޝާރާތް ކުރީ އޭނާގެ ބައްޕަ މަރުވި ވާހަކަ އެވެ. ފައިނަލް މެޗުގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން އޮލްގާ ބައްޕަ މަރުވި ނަަމަވެސް، އާއިލާ އިން އޭނާ އަށް އެކަން އެންގީ ފައިނަލަށްފަހު އެވެ.

Advertisement

އޮލްގާ ބުނީ ފައިނަލްގައި ލަނޑު ޖަހައި، ސްޕެއިން އަށް އަންހެން ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަށި ހޯދައިދިނުމަކީ އޭނާ އަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ފަޚުރެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މިހާރު ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ޖާޒީގައި ތަރިއެއް އިންނާނެ ކަމަށާއި، މިއީ ފުޓުބޯޅައިގައި ވެސް ސްޕެއިން އަށް ޚާއްސަ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ސްޕެއިންގެ މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހޯމަ ދުވަހު އޮތް އުފާ ފާޅުކުރުމުގައި 75،784 (ހަތް ދިހަ ފަސް ހާސް، ހަތް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތަރު) އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް