ކ. މާލެ
|
22 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 07:28
ޑީޖޭއިން ތަމްރީންކުރަން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރުން
ޑީޖޭއިން ތަމްރީންކުރަން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރުން
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
ޑީޖޭއިން ތަމްރީން ކުރަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ
 
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ބުދަ ދުވަހު ހުޅުވާލާނެ
 
ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާނީ ސެޕްޓެމްބަރު 23 އިން އޮކްޓޯބަރު 7 އަށް
 
މި ޕްރޮގްރާމް ނިންމާ ފަރާތްތަކަށް ޕައިނިއާރސް ސެޓިފައިޑް ސެޓްފިކެޓެއް ލިބޭނެ

ފަތުުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ޑިސްކް ޖޮކީ (ޑީޖޭ) އިން ތަމްރީން ކުރުމަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އޫބަރ އިވެންޓްސްއާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ފާތިމަތު ނިލްފާއެވެ. އަދި އޫބަރ އިވެންޓްސްގެ ފަރާތުން ސޮއެކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ އުމަރު ޒިޔާދުއެވެ.

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމަކީ އޫބަރ އިވެންސްޓް އިން މެލޭޝިއާގެ ޑީޖޭސް ޕްލޭގްރައުންޑް ސްކޫލާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި 20 ޖާގަ ހުޅުވާލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު 23 އިން އޮކްޓޯބަރު 7 އަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމް ނިންމާ ފަރާތްތަކަށް ޕައިނިއާރސް ސެޓިފައިޑް ސެޓްފިކެޓެއް ލިބޭނެއެވެ.

Advertisement

މި އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވީ އަދިވެސް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ޑީޖޭއިން މަދުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޫބަރ އިވެންޓްސްއާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމުގެ ސަބަބުން ޑީޖޭއިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް އިތުރަށް ތަމްރީން ކޮށް އައު ކުދިން ވެސް އެ ދާއިރާއަށް ނެރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އޫބަރ އިވެންޓްސްގެ ޑިރެކްޓަރު އުމަރު ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމް ނިމޭއިރު ޖީޑޭއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ތަމްރީންތަކާއި މައުލޫމާތުތައް ބައިވެރިންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި 20 ފަރާތަކަށް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑީޖޭއިން ތަމްރީން ކުރާ މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުޅުވާލާނެއެވެ. މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެއްވެސް ފީއެއް ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަދި މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފޯމު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތުދިނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް