ކ. މާލެ
|
21 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 06:36
ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ޑިފެންޑަރު އައިމެރިކް ލަޕޯޓް
ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ޑިފެންޑަރު އައިމެރިކް ލަޕޯޓް
ރޮއިޓާރސް
އަލް ނަސްރު
ސިޓީގެ ލަޕޯޓް ހޯދުމުގައި އަލް ނަސްރަށް ކުރިއެރުންތަކެއް
 
އަލް ނަސްރުގެ ހުށަހެޅުން ލަޕޯޓް ޤަބޫލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާއިރު، އަލް ނަސްރުން އޭނާ އަށް މުސާރަައިގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަނީ ސީޒަނަކަށް 25 މިލިއަން ޑޮލަރު

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ޑިފެންޑަރު އައިމެރިކް ލަޕޯޓް ހޯދުމަށް ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ އަލް ނަސްރުން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތުގައި ބޮޑު ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައިފި އެވެ.

އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ހޯދުމަށް އަލް ނަސްރުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް، ސިޓީއާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު އޭނާ ދޫކޮށްލުމަށް ސިޓީން ވަނީ އެއްބަސްވެފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އަލް ނަސްރުން ވަނީ ލަޕޯޓާ އެކު މަޝްވަރާކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. ލަޕޯޓާ އެކު އެ ކުލަބުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދިގު މަޝްވަރާތަކަށްފަހު، އެ ކުލަބަށް ބަދަލުވުމަށް މިހާރު ލަޕޯޓް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުން ބުނެ އެވެ. މީޑިއާ ތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އަލް ނަސްރުން ލަޕޯޓަށް ހުށަހަޅަނީ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެ ކުލަބަށް ބަދަލުވުމަށެވެ. އަލް ނަސްރުގެ ހުށަހެޅުން ލަޕޯޓް ޤަބޫލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާއިރު، އަލް ނަސްރުން އޭނާ އަށް މުސާރަައިގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަނީ ސީޒަނަކަށް 25 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށް ވެސް ބުނެ އެވެ. ލަޕޯޓް ހޯދުމަށް އަލް ނަސްރުން ސިޓީ އަށް 20 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަދަދެއް ދައްކާނެ ކަމަށް ވެސް މީޑިއާ ތަކުން ބުނެ އެވެ.

Advertisement

އެތުލެޓިކޯ ބިލްބާއޯ ދޫކޮށް ލަޕޯޓް ސިޓީ އަށް ބަދަލުވީ 2018 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ސޮއި ކުރީ ހަ އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގަ އެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާން އޮތީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ލަޕޯޓް ވަނީ މިހާތަނަށް ސިޓީ އަށް ކުޅެދިން 180 މެޗުގައި 12 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ވަނީ 13 ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް އޭނާ ކުޅެފައި ވަނީ އެންމެ މެޗެކެވެ. ލަޕޯޓް އަންނަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސްޕެއިންގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ވެސް ކުޅެމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް