ކ. މާލެ
|
21 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 06:30
ފައިނަލް މެޗު ބައްލަވާލެއްވުމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ސުނާކް
ފައިނަލް މެޗު ބައްލަވާލެއްވުމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ސުނާކް
ޓްވިޓަރ
ފީފާ އަންހެނުންގެ ވޯލްޑް ކަޕް
ފައިނަލުން ބަލިވި ނަމަވެސް އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ސުނާކްގެ ތަައުރީފު ޤައުމީ ޓީމަށް
 
ސުނާކް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މެޗު ނިމިގެން ދިޔައިރު ވެސް އިންގްލެންޑުގެ ކުޅުންތެރިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ދޫކޮށް ނުލާ ކަމަށް

ފީފާ އަންހެން ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ބަލިވި ނަމަވެސް، އިންގްލެންޑުގެ ކުޅުންތެރިން ކުރި ހިތްވަރަށް އެ ޤައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރިޝީ ސުނާކް ތައުރީފު ކުރައްވައިފި އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ސްޕެއިންނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ފައިނަލުން އިންގްލެންޑު ބަލިވީ 1-0 އިންނެވެ. މެޗުގައި ސްޕެއިނުން ލީޑު ނެގި ފަހުން ވެސް، އިންގްލެންޑުން ވަނީ މޮޅަށް ކުޅެ، ލަނޑު ޖެހުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފަ އެވެ. ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލާ ހަމައަށް އިންގްލެންޑުން އައީ ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެގެންނެވެ. މިއަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕާ ކުރިމަތިލީއިރު އިންގްލެންޑު އޮތީ ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު ފޯމެއްގަ އެވެ. އެއީ އެންމެ ފަހުން އޮތް އަންހެނުންގެ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުމާއި، ބައްރުތަކުގެ ޗެމްޕިއަނުންގެ މެދުގައި ކުޅޭ ފައިނަލިސިމާ ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ފަހު އެވެ.

ފައިނަލް މެޗަށްފަހު ސުނާކް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މެޗު ނިމިގެން ދިޔައިރު ވެސް އިންގްލެންޑުގެ ކުޅުންތެރިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ދޫކޮށް ނުލާ ކަމަށެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ވިދާޅުވީ ގޭމް ޗެންޖާސްގެ ގޮތުގައި މިހާރު ވެސް އިންގްލެންޑު ކުޅުންތެރިންގެ ލެގަސީ ކަށަވަރުކަމާއެކު ލިޔެވިފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އިތުރަށް ސުނާކް ވިދާޅުވީ ޤައުމީ ޓީމާމެދު އެންމެ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށެވެ.

އިނގިރޭސި މީޑިއާ ތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން މުބާރާތުން ރިހި މެޑަލް ހޯދި އިންގްލެންޑުގެ ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭހެން މުޅި ޓީމާ، ބޮޑު ވަޒީރު ސުނާކް ބައްދަލު ކުރައްވާނެ އެވެ. އަދި އެ ޓީމަށް ބޮޑު ވަޒީރުގެ ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް ވެސް ހަވާލު ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް