ކ. މާލެ
|
18 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 15:33
ހުކުރު ޚުތުބާ ކިޔަނީ
ހުކުރު ޚުތުބާ ކިޔަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
މަލޭގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ ހުރިހާ ޚަތީބުން ޖުއްބާލައިގެން ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ ގޮތަށް ހަދައިފި
 
ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް މިގޮތަށް އަމަލު ކުރާނެ

އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދުކުރާ ހުރިހާ ޚަތީބުން ޖުއްބާލައިގެން ހުކުރުނަމާދު ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިގޮތަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާފައިވަނީ މި ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. މިއީ ހުކުރު ކުރާ ހުރިހާ ޚަޠީބުންނަކީވެސް އެއްގޮތަކަށް، އެއް މިންގަނޑަކަށް ހެދުން އަޅާބަޔަކަށް ހަދައި، އިމާމުންނާއި ޚަޠީބުންގެ ހައިބަތު ދެމެހެއްޓުމުގެ މަޤްސަދުގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށި އުސޫލެއް ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި އުސޫލަށް މިވަގުތު ހަމައެކަނި މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ޚަޠީބުން އަމަލުކުރަމުންދިޔަ ނަމަވެސް، ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް މިގޮތަށް އަމަލުކުރަންފަށާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

Advertisement

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި އުސޫލަށް އަމަލު ކުރުމުގެ ގޮތުން މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ހުކުރުކުރާ ހުރިހާ ޚަޠީބުންނަށް މިކަމަށް ވަކި އެލަންވަންސެއް ކަނޑައަޅައި، ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މިނިސްޓްރީން ޖުއްބާއާއި ތާކިހާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި މިފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ވަކި ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ވަކި އުސޫލެއްގެ ދަށުން ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަނޑު ހިފެހެއްޓިފައިނުވެއެވެ. މިހާރު ޢަމަލުކުރަންފެށި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް މީގެފަހުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޖުއްބާލައިގެން ހުކުރުނަމާދު ކުރުމަކީ ދުނިޔޭގެ އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައި ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް