ކ. މާލެ
|
18 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 12:13
ޗައިނާ - ރަޝިއާ
ޗައިނާ - ރަޝިއާ
ޗައިނާ - ރަޝިއާ
ޗައިނާގެ އިރުމަތީކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި އެ ގައުމާއި ރަޝިއާ އިން ގުޅިގެން އަސްކަރީ ތަމްރީންތަކެއް ހިންގައިފި
 
ރަޝިއާ އަދި ޗައިނާ އިން ދަނީ ޗައިނާގެ އުތުރު ކަނޑުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން
 
ޕެޓްރޯލްކުރަން ފެށި ފަހުން 6400 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާ އާއި ރަޝިއާ އިން ވަނީ ބުނެފައި
 
ޗައިނާ އާއި ރަޝިއާގެ މަނަވަރުތައް އޮތީ ސަރަަހައްދީ އިމުން ބޭރުގައި ކަމަށާއި އެ މީހުންގެ ފަރާތުން ނުރައްކަލެއް އިހުސާސްވެފައި ނުވާ ކަމަށް އެެމެރިކާ އިން ވަނީ ބުނެފައި

ޗައިނާގެ އިރުމަތި ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި އެ ގައުމާއި ރަޝިއާ އިން ގުޅިގެން އަސްކަރީ ތަމްރީންތަކެއް ހިންގައިފިއެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އެ ގައުމުން ވަނީ ރަޝިއާއާއެކު ކަނޑުމަތީގެ އަސްކަރީ ތަމްރީންތަކެއް ހިންގުމުގެ އިތުރުން އެކުގައި ޕެސިފިކް ކަނޑުގައި ޕެޓްރޯލިން ހަރަކާތްތަކެއް ވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ރަޝިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި އެކަން ޔަގީންކޮށްދީފައިވެއެވެ. ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްްޔާ އަށް ނިސްބަތްވާ ކަނޑުމަތީގެ އުޅަނދުތަކަކާއި ޗައިނާގެ ޕީޕަލްސް ލިބަރޭޝަން އާރމީ ނެވީ އިން ދަނީ ޗައިނާގެ އުތުރު ކަނޑުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެ އުޅަނދުތަކުން ޕެޓްރޯލްކުރަން ފެށި ފަހުން 6400 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ރަޝިއާ މިނިސްޓްރީން މި ތަފްސީލްތައް ހާމަކޮށްފައި ވަނީ ޓެލެގްރާމް މެދުވެރިކޮށް އާއްމު ކުރި މެސެޖެއްގައެވެ.

ރަޝިއާ އާއި ޗައިނާ ގުޅިގެން މިފަދަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައިވާއިރު މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ރަޝިއާ އައި ޗައިނާގެ އަސްކަރީ މަނަވަރުތަކެއް އެމެރިކާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދާއި ކައިރިން ފެނުމުން އެމެރިކާ އިން ވަނީ އެ އުޅަނދުތައް ހަލާކުކޮށްލުމަށް "ޑިސްޓްރޯޔަރސް" ފޮނުވާފައެވެ. އެ އުޅަނދުތައް ފޮނުވީ އަލަސްކާގެ އައްސޭރި ފަށަށެވެ. އެއީ އެ ސަރަހައްދުން ޗައިނާ އާއި ރަޝިއާ އަށް ނިސްބަތްވާ 11 އަސްކަރީ އުޅަނދު ފެނުމުންނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ޗައިނާ އާއި ރަޝިއާގެ މަނަވަރުތަކުން އޮތީ ސަރަަހައްދީ އިމުން ބޭރުގައި ކަމަށާއި އެ މީހުންގެ ފަރާތުން ނުރައްކަލެއް އިހުސާސްވެފައި ނުވާ ކަމަށް އެެމެރިކާ އިން ވަނީ ބުނެފައެެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް