ކ. މާލެ
|
3 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 10:03
ބަންގްލަދޭޝް އާއި ރާއްޖެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2023ގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ބަންގްލަދޭޝް އާއި ރާއްޖެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2023ގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފޭސްބުކް
ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ
ރާއްޖެ މެޗަށް ތައްޔާރުވާން ބަންގްލަދޭޝް އަފްޣާނިސްތާނާ ދެކޮޅަށް
 
ރާއްޖެ ތައްޔާރުވާން ފަށާނެ ދުވަހެއް އަދި ފައިނަލް ނުކުރޭ

ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެންޖެހޭ މެޗަށް ތައްޔާރުވާން ބަންގްލަދޭޝްއިން އަފްޣާނިސްތާނާ ދެކޮޅަށް އެކުވެރިކަމުގެ ދެ މެޗު ކުޅެން ނިންމައިފި އެވެ.

ކޯޗު ހާވިއާ ފެނާންޑޭޒް ކަބަރޭރާ ވަނީ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަކަށް ފަހު ރާއްޖެ މެޗާއި އޭޝިއަންކަޕުގައި ކުޅެން ބަނގްލަދޭޝް ޓީމު އެކުލަވާލުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފަ އެވެ. މި ގޮތުން އޭނާ ބުނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަން ފަށާފައިވަނީ ކަރުދާހުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާއި އަފްޣާނިސްތާނުގެ މެޗުތައް ދިރާސާ ކުރުން ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެ އާއި ބަންގަލްދޭޝް ކޮލިފައިންގައި ކުޅެންޖެހޭ ފުރަތަމަ މެޗު އޮންނާނީ އޮކްޓޫބަރު 12 ވަނަ ދުވަހު ގަލޮޅު ދަނޑުގަ އެވެ. ދެ ވަނަ މެޗު ހަފްތާއެއް ފަހުން ބަންގަލްދޭޝްގަ އެވެ. މި ދެ މެޗުގެ ކުރިން އަފްޣާނިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ބަންގްލަދޭޝް ކުޅޭނީ އަންނަ މަހުގެ ހަތަރަކާއި ހަތެއްގަ އެވެ.

އަފްޣާނިސްތާން ޓީމުގައި ގިނައިން ތިބީ ޔޫރަޕުގައި ކުޅޭ ކުޅުންތެރިން. މީގެ ސަބަބުން އަހަރުމެންނަށް ގިނަ ކަންކަން ދަސްވެގެންދާނެ. ވަރުގަދަ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން މުހިންމު. އަހަރުމެން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ކުރިން ކެމްބޯޑިއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނިން. އެމީހުން އަހަރުމެންގެ ގޭމް ކުޅުނަނުދީ ހިފަހައްޓާލި. މީގެ ސަބަބުން އަހަރުމެންނަށް ޓީމު ސެޓްކުރަން ފަސޭހަވި. ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި އަހަރުމެން ރަނގަޅަށް ކުޅުނު ސަބަބަކީ މިއީ. މިހެންވެ އަފްޣާނިސްތާން މެޗުން ފައިދާވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ
ކަބަރޭރާ

އޭނާ އަދި ބުނީ ރާއްޖެ އާއި ބޫޓާން ބަލިކޮށް، ލެބަނަން އާއި ކުވޭތު އަތުން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ބަލިވި ނަމަވެސް ބަންގްލަދޭޝް ޓީމު އެ މުބާރާތުގައި މޮޅަށް ކުޅުނު ކަމަށެވެ. މިހެންވެ އިތުރަށް ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ފީފާއިން ކަނޑައަޅާ ދުވަސްތަކުގައި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކާއި ލިބޭ މުބާރާތްތަކުގައި ރަނގަޅު މެޗުތަކެއް ކުޅެންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ބަންގްލްދޭޝް އަތުން ރާއްޖެ ވަނީ 20 އަހަރަށް ފަހު ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ބަލިވެފަ އެވެ. އަދި އެ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ނުގޮސް ރާއްޖެ ކެޓި ފުރަތަމަ ފަހަރަކީ ވެސް މިއެވެ. މިއާއެކު ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އާއި އެފްއޭއެމަށް ވަނީ ގިނަ ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެފަ އެވެ. ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންއަށް ރާއްޖެ އަދި ތައްޔާރުވާން ނުފަށަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް