ކ. މާލެ
|
14 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 18:31
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
ރައީސް ނޫނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު
ނ.އަތޮޅަށް ކުރި ދަތުރުން އެނގުނީ ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން އޮތް ގޮތް، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކާމިޔާބު ވާނެ - ރައީސް
 
މި އިންތިޚާބު ބޮޑު އަޢުލަބިއްޔަތަކުން ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ ކަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި
 
ރައީސް ޞާލިހު ނ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވީ ހޯމަ ދުވަހު

ނ.އަތޮޅުން ފެންނަނީ ނ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން އޮތް ގޮތް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ނ.އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ފަހު މަންޒިލްކަމަށްވާ މާފަރުގައި "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް ދެއްވި ޚާއްސަ ބަސްތީގަތުމެއްގައެވެ. މި އިންތިޚާބު ބޮޑު އަޢުލަބިއްޔަތަކުން ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ ކަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ނ.އަތޮޅުން ފެނިވަޑައިގަތީ ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނާއި އެކު ތިބިތަން ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި އާއްމުންނާއި މުޚާތަބުކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ވަނީ ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މި ފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކަށް ވޯޓު ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރެވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް މިހާރު އަތޮޅުތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ނ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި އެ އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށަށްޓަކާ ކޮށްދެއްވާނެ ކަންކަމުގެ ތަފްސީލްތައް އާއްމުންނާއި ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން އެރަށްރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވި އެކިއެކި މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް