ކ. މާލެ
|
13 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 07:00
ބަޔާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު ބެންޖަމިން ޕަވާޑް
ބަޔާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު ބެންޖަމިން ޕަވާޑް
ރޮއިޓާސް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު
ބަޔާންގެ ޑިފެންޑަރު ޕަވާޑް ހޯދުމަށް ޔުނައިޓެޑުން މަސައްކަތް ކުރަނީ
 
އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އޭނާގެ އެއްބަސްވުން ހަމަވާއިރު، ޕަވާޑް މިހާރު ބޭނުންވަނީ ބަޔާން ދޫކޮށްލުމަށް

ޖަރުމަނުގެ ބަޔާނަށް މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު ބެންޖަމިން ޕަވާޑް ހޯދުމަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ޑިފެންޑަރު ބަޔާނާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބާކީ އޮތީ އެންމެ އަހަރެކެވެ. އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އޭނާގެ އެއްބަސްވުން ހަމަވާއިރު، ޕަވާޑް މިހާރު ބޭނުންވަނީ ބަޔާން ދޫކޮށްލުމަށެވެ. އެހެންކަމުން ބަޔާނުން އޭނާގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަަށް ބޭނުންވި ނަމަވެސް، އެކަމާ ޕަވާޑް ދެކޮޅު ހަދަ އެވެ. ޕަވާޑް ބޭނުންވަނީ ބަޔާން ދޫކޮށްލުމަށްފަހު، އެހެން ފުރުސަތެއް ތަޖުރިބާ ކުރުމަށެވެ. ޕަވާޑް ހޯދުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް، ޔުނައިޓެޑުން ބަޔާނާ މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެކަމުގައި މިހާތަނަށް ބަޔާންގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ކަހަލަ ފެހި ސިގްނަލެއް ޔުނައިޓެޑަށް ނުލިބޭ ކަމަށް ވެސް މީޑިއާ ތަކުން ބުނެ އެވެ. ޕަވާޑް ހޯދުމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބޭނުންވަނީ ޓީމުގެ ޑިފެންސް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިންނެވެ. އޭނާ އަކީ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ގަޔާވާ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ސްޓަޓްގާޓް ދޫކޮށް ޕަވާޑް ބަޔާނަށް ބަދަލުވީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގަ އެވެ. ޕަވާޑް ވަނީ މިހާތަނަށް ބަޔާނަށް ކުޅެދިން 162 މެޗުގައި 12 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު ބަޔާނުން އޭނާ ހޯދީ، އޭގެ ކުރިން 2018 ވަނަ އަހަރު ރަޝިޔާގައި އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ޕަވާޑުގެ ފަރާތުން ފެނުނު މޮޅު ކުޅުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ބަޔާނާއެކު މިހާތަނަށް އޭނާ ވަނީ 11 ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. ފްރާންސް ޤައުމީ ޓީމުން ޕަވާޑަށް ޖާގަ ލިބުނީ 2017 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެދިން 49 މެޗުގައި ތިން ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް