ކ. މާލެ
|
12 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 13:50
ޕީއެސްޖީ އަށް ސޮއި ކުރުމަށް ފަހު ޑެމްބެލޭ
ޕީއެސްޖީ އަށް ސޮއި ކުރުމަށް ފަހު ޑެމްބެލޭ
ޕީއެސްޖީ
ޕީއެސްޖީ
ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް ޑެމްބެލޭ ޕީއެސްޖީ އަށް ސޮއި ކޮށްފި
ޕީއެސްޖީ އާއެކު އޭނާ ސޮއި ކޮށްފައި ވަނީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި

ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އައި ފްރާންސްގެ އޮސްމާން ޑެމްބެލޭ އެކުލަބު ދޫކޮށް ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އަށް ސޮއި ކޮށްފި އެވެ.

ޑެމްބެލޭ ޕީއެސްޖީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، އެ ކުލަބުން މިހާރު ވަނީ ރަސްމީކޮށް އެކަން ހާމަކޮށްފަ އެވެ. ޕީއެސްޖީ އާއެކު އޭނާ ސޮއި ކޮށްފައި ވަނީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގަ އެވެ. އެހެންކަމުން 2028 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަަލަށް ޑެމްބެލޭ އެ ކުލަބުގައި މަޑު ކުރާނެ އެވެ. ޕީއެސްޖީގައި ޑެމްބެލޭ ބޭނުންކުރާނީ 28 ނަންބަރު ޖާޒީ އެވެ. ޑެމްބެލޭ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލީ އެ ކުލަބުން އޭނާ ބަހައްޓަން މަސައްކަތް ވެސް ކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ. އޭނާ އަކީ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް އެ ޓީމުގައި ބަހައްޓަން ބޭނުންވި ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ޑެމްބެލޭ ފަހު ވަގުތު ނިންމީ ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވުމަށެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑު ދޫކޮށް ޑެމްބެލޭ ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވީ 2017 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން 2022 ވަނަ އަހަރު އޭނާ ވަނީ އެކުލަބުގެ އެއްބަސްވުން އައު ކޮށްފަ އެވެ. ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން އޭނާ ނިންމީ އެއްބަސްވުމުގައި ބާކީ އެއް އަހަރު އޮއްވަ އެވެ. ޑެމްބެލޭ ވަނީ ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެދިން 185 މެޗުގައި 40 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ވަނީ ހަތް ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ޑެމްބެލޭ އަކީ ފްރާންސް ޤައުމީ ޓީމުގައި ވެސް ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. ޤައުމީ ޓީމަށް އޭނާ ވަނީ 37 މެޗު ކުޅެދީ ހަތަރު ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ފްރާންސް އާއެކު އޭނާ ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު ރަޝިޔާގައި އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރު ޤަތަރުގައި އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވެސް އޭނާ ވަނީ ކުޅެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 14 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް