ކ. މާލެ
|
2 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 21:23
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު، ހަނިމާދޫ ބަނދަރު ހުޅުއްވައި ދެއްވައި، މަގުހެދުމާއި ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވަނީ
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު، ހަނިމާދޫ ބަނދަރު ހުޅުއްވައި ދެއްވައި، މަގުހެދުމާއި ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ހަނިމާދޫގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް
ހަނިމާދޫގެ ގިނަ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ނިމުން ރައީސް ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
 
7.4 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ
 
މިއީ ޓަރފް އަޅައިގެން ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑެއް

ހދ. ހަނިމާދޫ ބަނދަރާއި، ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު، އަދި ސްކޭޓްޕާކް ހުޅުއްވައި ދެއްވައި، ހަނިމާދޫ މަގުހެދުމާއި ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.

ހަނިމާދޫ ބަނދަރާއި، ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ހުޅުއްވައި ދެއްވައި، ހަނިމާދޫ މަގުހެދުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހަމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ، އެމަނިކުފާނު ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރެވެ.

ރައީސް ހުޅުއްވައި ދެއްވި، ހަނިމާދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑަކީ، ޓަރފް އަޅައިގެން ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސް ވަނީ، ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުން ތަރައްގީ ކުރި ސްކޭޓް ޕާކުވެސް ހުޅުއްވައި ދެއްވާފައެވެ.

Advertisement

ހަނިމާދޫ ބަނދަރު އަޕްގުރޭޑް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނިމި އެބަނދަރު، ރައީސް ހުޅުއްވައި ދެއްވާފައިވާ އިރު، ހަނިމާދޫ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫއު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެމްޓީސީސީންނެވެ. އަދި ހަނިމާދޫގެ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، 7.4 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކޮށްފައި ވަނީ އެމްޓީސީސީންނެވެ. ހަނިމާދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކޮށްފައި ވަނީ އެކުންފުނިންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި، ފަޚުރުވެރި، އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެހެން މަގުފަހިކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ސަރުކާރުން ދަނީ ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް