ކ. މާލެ
|
31 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 12:20
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބުރު އަދި ޔޫވީ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބުރު އަދި ޔޫވީ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު
ޔޫވީ ބަލިކޮށް ބުރުން އަނެއްކާވެސް ސަސް އާ ހަމަކޮށްފި
 
ބުރުން ތިން ވަނައިގައި އޮތީ ހަ މެޗުން 12 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑު ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) ބަލިކޮށް ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ލީގު ތާވަލްގެ ތިން ވަނައިގައި އޮތް ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) އާ އަރާ ހަމަކޮށްފިއެވެ.

ލީގުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ބުރުން ކާމިޔާބު ކުރީ 3-1 އިންނެވެ. މެޗުގައި ބުރުން ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނެގީ 39 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. ޕެނަލްޓީގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ މުޙައްމަދު ނާއިމް އެވެ. ބުރުގެ އަނެއް ދެ ލަނޑު އެ ޓީމުން ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފުގައި ބުރަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ 76 ވަނަ މިނެޓުގައި އަލީ ހަމްދާން އެވެ. އޭގެ ފަހުން ޔޫވީ އިން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި ފަރަގު ކުޑަކޮށްފަ އެވެ. މެޗުގެ 83 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ލަނޑު ޖަހަައިދިނީ ޝަނާން ރަޝާދު އެވެ. މެޗުގައި ބުރުގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު މުޙައްމަދު އަންވަރު ޖެހީ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގަ އެވެ.

މޮޅާއެކު ބުރުން ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތީ ހަ މެޗުން 12 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ތިން ވަނައިގައި އޮތް ސުޕަ ޔުނައިޓެޑު ސްޕޯޓްސް (ސަސް) އަށް ވެސް ލިބެނީ ހަމަ އެ އަދަދަށް ޕޮއިންޓެވެ. ނަމަވެސް ސަސް އަށް ވަނީ ފައިދާ ހަ ލަނޑާއެކު ކުރިލިބިފައެވެ. ބުރަށް ލިބެނީ ފައިދާ ހަތަރު ލަނޑެވެ. އެއް ވަނައިގައި އޮތީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން އެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތީ ކުލަބު އީގަލްސް އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް