ކ. މާލެ
|
28 ޖުލައި 2023 | ހުކުރު 16:28
އެމްއެމްޕީއާރުސީން ބޭއްވި ރޯޑްޝޯގެ ތެރެއިން
އެމްއެމްޕީއާރުސީން ބޭއްވި ރޯޑްޝޯގެ ތެރެއިން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ
ރޯޑް ޝޯވ
އިންޑިއާގެ ލަކްނައު، ޖައިޕޫރ އަދި ޗަންދިގަރ ގައި ރޯޑްޝޯތަކެއް ބާއްވައިފި
 
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ މަޝްހޫރު 22 ކުންފުންޏަކުން މި ރޯޑްޝޯގައި ބައިވެރިވި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން އިންޑިއާގެ ލަކްނައު، ޖައިޕޫރ އަދި ޗަންދިގަރ ގައި ކާމިޔާބު ސިލްސިލާ ރޯޑްޝޯތަކެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ސިލްސިލާ ރޯޑްޝޯތަކުގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ އިންޑިއާ މާކެޓުގެ އޮޕަރޭޓަރުންނާއި ޓްރެވަލް އޭޖެންޓުންނާ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމުގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގެ ޓޮޕް ސޯސް މާކެޓްގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާ ދެމެހެއްޓުމެވެ. އަދި އިންޑިއާ މާކެޓަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ގެންގުޅޭ ސްޓްރެޓެޖީތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، ރާއްޖޭގެ ވަކިވަކި އުފެއްދުންތަކާއި ތަޖުރިބާތައް ކުރިއެރުވުން ވެސް މި ސިލްސިލާ ރޯޑްޝޯތަކުގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. މި ސިލްސިލާގެ ފުރަތަމަ ރޯޑްޝޯ ބޭއްވީ 17 ޖުލައި ގައި ލަކްނައުގައެވެ. ދެވަނަ ރޯޑްޝޯ ޖައިޕޫރުގައި 19 ޖުލައި 2023 ގައި ބޭއްވިއިރު، ތިންވަނަ ރޯޑްޝޯ ބާއްވާފައިވަނީ 20 ޖުލައި 2023ގައި ޗަންދީގަރުގައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ މަޝްހޫރު 22 ކުންފުންޏަކުން މި ރޯޑްޝޯގައި ބައިވެރިވިއެވެ. އެ ކުންފުނިތަކުގެ ތަފާތު އުފެއްދުންތަކާއި ހިދުމަތްތައް މި ރޯޑްޝޯގައި އިންޑިއާ މާކެޓަށް ހުށައެޅިއެވެ. މި ރޯޑްޝޯގައި ބައިވެރިވި ކުންފުނިތަކާއި ރިސޯޓްތަކުގެ ތެރޭގައި އައިލެންޑް ލައިފް ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑެ. މެދުފުށި އައިލެންޑް ރިސޯޓ،ް ޓާޓާބައި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، އަދާރަން ރިސޯޓްސް، ހެރިޓެންސް އާރަށް، ފުރަވަރި މޯލްޑިވްސް، އެމަރަލްޑް ކަލެކްޝަން، އަންގްސަނާ ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް - ވެލާވަރު، ޔޯކަރ ޑީއެމްސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ޖޭޑަބްލިއު މެރިއަޓް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް، ސެންޓާރާ ގްރޭންޑް ރިސޯޓް، ލަކްސް ސައުތު އަރި އަތޮޅު، ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް ލިމިޓެޑް، ޔޫއައި މޯލްޑިވްސް، އަޔާޑާ މޯލްޑިވްސް، ވިލާ ރިސޯޓްސް، އައުޓްރިގަރ މޯލްޑިވްސް މާފުށިވަރު، ކްރައުން އެންޑް ޗަމްޕާ ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓް ކަނޑޫމާ މޯލްޑިވްސް، ކުޑަ ވިލިނގިލި ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސް، ވެސްޓިން މޯލްޑިވްސް، އަދި ސިނަމަން ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް ހިމެނެއެވެ.

މި ކުންފުނިތަކުން މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމުން ދައްކައިދެނީ އިންޑިއާގެ މާކެޓް ދެމެހެއްޓުމަށް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުން ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދޭކަމެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ވަނީ މި ރޯޑްޝޯ ސިލްސިލާގެ ތެރެއިން ރެފަލްތަކެއް ނަގާފައެވެ.މި ގޮތުނ،ް ލަކްނައުއިން ނަސީބުވެރި 01 ފަރާތަކަށް ސިނަމަން ވެލިފުށީގައި 2 ދުވަހުގެ ހިލޭ ޗުއްޓިއެއް ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ވަނީ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. ޖައިޕޫރްގައި ބޭއްވި ރޯޑްޝޯއިން ހޮވުނު ނަސީބުވެރި ފަރާތަށް ޖޭ ޑަބްލިޔު މެރިއަޓް ހިލޭ ޗުއްޓީއެއް ހަދިޔާކުރިއެވެ. އަދި މި ސިލްސިލާގެ އެންމެ ފަހު ރޯޑްޝ،ޯ ޗަންދިގަރގައި ބޭއްވި ރޯޑްޝޯގައި ރޮބިންސަން މޯލްޑިވްސްގެ ހިލޭ ޗުއްޓީއެއް ރެފްލްއަކުން ނަސީބުވެރިއަކަށް ދިނެވެ.

ކޮވިޑް-19ށް ފަހު އިންޑިއާ އަކީ މެދުކެނޑުމެއްނެތި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރާ އެއް މާކެޓެވެ. 16 ޖުލައި 2023 ގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 171،131 ފަތުރުވެރިން އިންޑިއާއިން އައިސްފައިވާއިރ،ު އެއީ މި އަހަރު ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ މާކެޓެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް