ކ. މާލެ
|
27 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 11:38
ތައިލެންޑަށް ފުރި ޤައުމީ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމު
ތައިލެންޑަށް ފުރި ޤައުމީ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމު
ޓްވީޓަރ
ޤައުމީ ވޮލީ ބޯޅަ ޓީމު
ތަމްރީނުތަކަށް ޤައުމީ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމު ތައިލެންޑަށް
މިހާރު ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވާން ނޫން، ޓާގެޓެއް އޮވެގެން މަސައްކަތް ކުރަނީ ނަތީޖާ ނެރެން

އަންނަ މަހު މަޑަގަސްކަރައިގައި ފަށާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ތަމްރީނުތަކަށް ޤައުމީ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމު ތައިލެންޑަށް ގޮސްފި އެވެ.

ޤައުމީ ވޮލީ ޓީމުތައް ތައިލެންޑަށް ގޮސްފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހު އެވެ. ޤައުމީ ޓީމުތައް ފުރުމާ ގުޅިގެން ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މީގެ ކުރިން 2019 ވަނަ އަހަރު ލިބުނު 15 މެޑަލްގެ ބަދަލުގައި މިއަހަރު އޮންނަ ގޭމްސްގައި އިތުރު މެޑަލްތަކެއް ހޯދުމަށް ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މިހާރު ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވާން ނޫން ކަމަށާއި، ޓާގެޓެއް އޮވެގެން މަސައްކަތް ކުރަނީ ނަތީޖާ ނެރެން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ތައިލެންޑަށް ދިޔަ ޤައުމީ ފިރިހެން ޓީމުގައި ވަނީ މެދު ކެނޑުމަކަށްފަހު ބައެއް ކުޅުންތެރިން ހިމަނައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިސްމާއީލް ސާޖިދު (ކުޑަކާއްޓޭ)، އާދަމް ނަސީމް (އެޑަމް)، އިޝާން މުހައްމަދު (ބަޓިސް) އަދި އާލީ އާމިރު (ދިގު އައްޔަ) ހިމެނެ އެވެ. މިފަހަރުގެ ޓީމުގައި ނުހިމެނޭ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ކެޕްޓަން އަލީ ހުޒާމް (ހުޒަންޓޭ) އާއި ސެޓަރު ހުސެއިން ޝާހިދު (ޝާޑު) އެވެ.

އައިއޯއައިޖީ އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓީމުތަކުގެ ކުޅުންތެރިން އަންނަނީ އެކިއެކި ޤައުމުތަކުގައި ތަމްރީނުތައް ފުރިހަމަ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 14 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް