ކ. މާލެ
|
26 ޖުލައި 2023 | ބުދަ 05:34
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް
ރާއްޖެއެމްވީ
އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް
ދަރުމަވަންތަ ސުކޫލްގެ ވަގުތީ އިމާރާތަށް، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ބަދަލުކޮށްފި
 
ދިރާސީ އާ އަހަރު އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ކިޔަވާނީ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ވަގުތީ އިމާރާތުގައި

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ވަގުތީ އިމާރާތަށް އަރަބިއްޔާ ސްކޫލު ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

މިބަދަލާ އެކު ކުރިއަށް އޮތް ދިރާސީ އާ އަހަރު އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ކިޔަވާނީ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ވަގުތީ އިމާރާތުގައި ކަމަށް އެކި މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ދަރުމަވަންތަ ދަރިވަރުން ދިރާސީ އާ އަހަރުގައި ކިޔަވާނީ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހަދާފައިވާ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ އާ އިމާރާތުގައެވެ. އަދި އަރަބިއްޔާގެ ދަރިވަރުން ނިމުނު ދިރާސީ އަހަރުގައި ކިޔެވީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ވަގުތީ އިމާރާތުގައެވެ.

Advertisement

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ކުރީގެ އިމާރާތުގެ ބޮޑުބައެއްގައި ރެނދުލައި އެތަނަކީ ދަރިވަރުން ތިބުން ރައްކާތެރި ތަނެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އެންމެ ފުރަތަމަ ފާޅުކުރަން ފެށީ އެ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނެވެ. އެއާއެކު ތަނުގެ އެސެސްމަންޓް ހަދައި އެތަން ހުސްކުރަން ސަރުކާރުން ވެސް ނިންމެވީއެވެ. އަދި ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑުއައްސަވައި އަރަބިއްޔާގެ އައު އިމާރާތް އެޅުމަށް ބައު ޖަމާލުއްދީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިހު ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.

700 އަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން ކިޔަވަމުން އަންނަ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލަކީ ރާއްޖޭގައި އަރަބި މީޑިއަމަށް ކިޔަވައިދޭ ހަމައެކަނި ސްކޫލެވެ.

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ އާ އިމާރާތް އެޅުމަށާއި ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަށް ޖާގަ އިތުރުކުރުމަށް ހަދަން ނިންމާފައިވާ އިމާރާތް ހެދުމަށް އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ދީފައިވަނީ 420 ދުވަހެވެ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި ދެ އިމާރާތް އެޅުމަށް 168 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރުމަށް ނިންމާފައި ވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް