ކ. މާލެ
|
24 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 18:52
ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕްގެ ހަވާލުގައި އުމްރާއަށް ދާ ބައިވެރިން ފުރުން
ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕްގެ ހަވާލުގައި އުމްރާއަށް ދާ ބައިވެރިން ފުރުން
އުމްރާގެ އަޅުކަން
ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕްގެ ހަވާލުގައި އުމްރާއަށް ދާ ބައިވެރިން ފުރައިފި
 
މި ފަހަރު އުމްރާއަށް ދާ މީހުންގެ ތެރޭގައި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ނިސްބަތުން މަދު
 
އެ ގްރޫޕްގެ އުމްރާވެރިންގެ ތެރޭގައި މި ފަހަރު ގިނައީ އަލަށް އުމްރާއަށް ދާ މީހުން
 
ޖުމްލަ 104 މީހުން، އެ ގްރޫޕްގެ ހަވާލުގައި އުމްރާއަށް ގޮސްފައިވޭ

ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕްގެ ހަވާލުގައި އުމްރާއަށް ދާ ބައިވެރިން ފުރައިފިއެވެ.

އެ ގްރޫޕްގެ ވެރިޔާ ފަރީދާ ހަސަން ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި، އެ ގްރޫޕްގެ އުމްރާވެރިންގެ ތެރޭގައި މި ފަހަރު ގިނައީ އަލަށް އުމްރާއަށް ދާ މީހުންނެވެ. އަދި މި ފަހަރު އުމްރާއަށް ދާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ނިސްބަތުން މަދު ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕްގެ ހަވާލުގައި އުމްރާއަށް ދާ ބައިވެރިން ފުރީ ދެ ފްލައިޓެއްގައެވެ. ފުރަތަމަ ފްލައިޓް ފުރީ ބާރަ ޖެހިއިރުއެވެ. ދެވަނަ ފްލައިޓް ފުރީ މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މި ފަހަރު ޖުމްލަ 104 މީހުން ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕްގެ ހަވާލުގައި އުމްރާއަށް ގޮސްފައިވެއެވެ.

އެ ގްރޫޕްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މި އުމްރާ ދަތުރުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ފަސޭހަ، އަދި ރައްކާތެރިގޮތަކަށް އިންތިޒާމްކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާފައި ވާކަަމަށެވެ. އަދި އުމްރާގެ ކަންކަން އޮމާންކޮށް ދާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
67%
0%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް