ކ. މާލެ
|
23 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 13:23
ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި އޮތް ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި އޮތް ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ދެ ރަށެއްގެ ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
 
ދެ ރަށުގައި ވެސް ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރު ޤާއިމު ކުރުމަށް ހަވާލު ކޮށްފައި ވަނީ ޓްރެކް އާތު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ

ކޮޅުމަޑުލު އޮމަދޫ އާއި ވިލުފުށީގައި ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

ދެ ރަށުގައި ވެސް ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރު ޤާއިމު ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ޓްރެކް އާތު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އެވެ. އެގޮތުން އޮމަދޫގެ ސެންޓަރުގެ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ 4،440،862.80 (ހަތަރު މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ސާޅީސް ހާސް އަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ދެރުފިޔާ އަށްޑިހަ ލާރި) އަށެވެ. ވިލުފުށީ ސެންޓަރު ޤާއިމު ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ 4،332،862.80 (ހަތަރު މިލިއަން ތިން ލައްކަ ތިރީސް ދެހާސް އަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ދެ ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ލާރި) އަށެވެ. މި ދެ މަސައްކަތް ވެސް ނިންމަން ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ 150 ދުވަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު އަޙުމަދު އެވެ. ޓްރެކް އާތު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ސޮއި ކޮށްފައި ވަނީ ކުންފުނީގެ އޮޕަރޭޝަންސް މެނޭޖަރު ޢަބްދުﷲ ޞާލިޙް އެވެ.

Advertisement

ސަރުކާރުން އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ޔޫތު ސެންޓަރުތައް ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް